Znaleziono 3 artykuły

Karol Jachymek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Karol Jachymek Joanna Jeśman s. 6-7
Ciała niezawodowców : O wczesnych filmach Janusza Kondratiuka Karol Jachymek s. 164, 4-20
Pop i PRL : rozważania na marginesie książki "Kultura popularna w Polsce w latach 1944-1989. Problemy i perspektywy badawcze" pod redakcją Katarzyny Stańczak-Wiślicz (Fundacja "Akademia Humanistyczna" i Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2012) Karol Jachymek Katarzyna Stańczak-Wiślicz (aut. dzieła rec.) s. 164-170