Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp : Zwrot historyczny Łukasz Biskupski s. 4-5
Jesteśmy tutaj i gdzieś indziej : Magia sceniczna końca XIX wieku a pojawianie się (i znikanie) wirtualnego obrazu jako korzenie kina Tom Gunning s. 6-17
Kino atrakcji : Historia, krytyka, mapa i kartoteka Michał Pabiś-Orzeszyna s. 178, 18-44
Dziewiętnastowieczny park miejski w Kaliszu : Historia, władza i komercja w przestrzeni kultury popularnej Makary Górzyński s. 178, 46-60
Lodż hot gehuljet. Łódź hulała : Obraz kina i kultury atrakcji w żydowskiej gazecie codziennej „Lodzer Tageblat” w latach 1908 – 1914 Martyn Steckiewicz s. 179, 62-77
„Obrazy wojny japońsko‑rosyjskiej” : Retytułowanie programów filmowych poświęconych wojnie rosyjsko‑japońskiej w Holandii i holenderskich Indiach Wschodnich Dafna Ruppin s. 179, 78-85
Kino w ruinach : Promocja filmów w Berlinie 1945 – 1949 Magdalena Saryusz-Wolska s. 180, 86-101
Kultura filmowa ery blaxploitation w Los Angeles lat 70. Ewa Drygalska s. 102-117, 180
Przegląd filmów 70 mm : Wszech(mír) to nasz świat Jakub Klima Radomir D. Kokes s. 118-125, 180
Krótki przyczynek do an‑archeologii audio‑wizualności : Polska – II połowa XIX wieku Tomasz Misiak s. 126-135, 181
Przegrane rewolucje kina 3‑d : Dlaczego film jest, jaki jest Paweł Sitkiewicz s. 136-145, 181
Fanfiction a funkcjonowanie literatury popularnej : Zarys perspektywy historycznej Aldona Kobus s. 146-158, 182
Naukowiec czy artysta? : Polskie interpretacje poglądów Marshalla McLuhana Kalina Kukiełko-Rogozińska s. 160-172, 182
Bezgraniczna rozrywka, czyli o prezentacji filmów w Niemczech przed I wojną światową Andrzej Dębski Joseph Garncarz (aut. dzieła rec.) s. 174-176