Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Mirosław Filiciak Justyna Jasiewicz s. 4-5
Pomiar indywidualnych kompetencji medialnych : pytania i problemy Grzegorz Ptaszek s. 6-17
Trzy dekady badań kompetencji informacyjnych ludności Marta Palczyńska Maja Rynko s. 18-30
Metodologiczne wyzwania badania kompetencji medialnych i cyfrowych generacji 50+ Dominika Czerniawska s. 32-44
Poza deklaracje : zalety i konsekwencje perspektywy zadaniowej w badaniu kompetencji medialnych i informacyjnych Wojciech Fenrich s. 46-55
O sednie terminu «social media» : Web 2.0 a sprawność użytkowników w "generowaniu treści" Piotr Toczyski s. 56-67
Kompetencje medialne pracowników w dobie «social media» Monika Kaczmarek-Śliwińska s. 68-77
Prawo autorskie w czasach zmiany : społeczne wyobrażenia i normy Michał Danielewicz Alek Tarkowski s. 78-90
Pacjenci Sieci : informacyjne kompetencje zdrowotne Małgorzata Kisilowska s. 92-101
Komu jeszcze potrzebna jest prywatność? : postrzeganie prywatności w Sieci przez warszawskich licealistów Marta Bierca Anna Kęsicka s. 102-113
Młodzi pedagodzy kontra «digital natives» Paulina Konieczna Anna Michniuk Anna Pastwa s. 114-119
Kultura w sieci dla dzieci : analiza struktury i treści portalu KULA.gov.pl Małgorzata Anna Karczmarzyk Jacek Mianowski s. 120-130
Noël Carrol kontra ludolodzy : gry wideo w perspektywie klasyfikacyjnej teorii sztuki masowej Łukasz Androsiuk s. 132-143
Dyskursy a gry : analiza kilku przykładów wspierania dominujących dyskursów przez gry Bartłomiej Schweiger s. 144-155
Myszka jako berło : o książce "Władcy torrentów" Piotr Mirski Małgorzata Major (aut. dzieła rec.) s. 156-157
Abstracts s. 158-162