Tytuł Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
ISSN 1231-0212
Wydawca Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
1997, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
By raz jeszcze... : [wiersz] Stefan Nowacki s. 3-4
"Bogurodzica" i inne pieśni polskie do końca XVIII w. Marian Przedpełski s. 5-34
Wizerunek osobowy : osoba pierwsza Stefan Gołębiowski s. 35-92
Franciszek Midura Waldemar Brenda s. 93-96
10 hektarów Ojczyzny Mariusz Gulczyński s. 97-102
Mała Ojczyzna - moja ojczyzna Jerzy Gałajda s. 103-104
Wspomnienie o zagładzie i moim Profesorze Stefanie Gołębiowskim Hadassa Epstein s. 105-108
"Bieżuńskie Zeszyty Historyczne", nr 2 i 3, Bieżuń 1994 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski s. 109-110
Słów kilka o "Bieżuńskich Zeszytach Historycznych" Ryszard Juszkiewicz s. 110-115
Regionalizm bieżuński, "Notatki Płockie", 1996, nr 1, s. 1-19 : [przedruk] Barbara Konarska-Pabiniak s. 116-121
W stronę małej Ojczyzny : "Bieżuńskie Zeszyty Historyczne" ukazują się od 1993 r., "Wiadomości Kulturalne", 1996, nr 43, s. 7 : [przedruk] Jerzy Kraszewski s. 122-124