Tytuł Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
ISSN 1231-0212
Wydawca Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
1995, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od redakcji. s. 5, 5-0
Król Aleksander potwierdza przywilej lokacyjny miasta Bieżunia [kopia z początków XIX w.]. s. 6, 6-0
Przywilej Erekcji miasta Bieżunia z dnia 13 lutego 1767 roku. s. 7-11
Akt Nadania Statusu Miasta z dnia 1 stycznia 1994 roku. s. 12, 12-0
Burmistrzowie miasta Bieżunia : wykaz (niepełny) s. 13-14
Historia budowy miasta Bieżunia Eleonora Bergman s. 15-44
Barokowy kościół w Bieżuniu : uwagi o architekturze Ryszard Małowiecki s. 45-58
Józef Wybicki w Bieżuniu i w Reggio Emilia - we Włoszech Marian Przedpełski s. 59-84
Bieżuń w dorobku literackim Stefana Gołębiowskiego Wiktor Mieszkowski s. 85-110
Wykaz skrótów. s. 111, 111-0
Spis ilustracji, planów, tabel. s. 112, 112-0
Spis fotografii. s. 112
Indeks nazwisk. s. 113-119