Znaleziono 59 artykułów

Michał Marian Grzybowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kazanie wygłoszone przez ks. prof. dr hab. Michała Grzybowskiego na Mszy świętej pogrzebowej. Michał Marian Grzybowski s. 6-7
Mikołaj Kopernik 1473-1543, jego życie i dzieło : w 540. rocznicę urodzin i 470. rocznicę śmierci Michał Marian Grzybowski s. 10-13
Wysiłki społeczności płockiej w latach wielkiej niewoli (1793-1918) o zachowanie polskiej świadomości narodowej Michał Marian Grzybowski s. 11-17
Ludzie i skarby Towarzystwa Naukowego Płockiego Michał Marian Grzybowski s. 11-14
Wartości narodowe Konstytucji 3 Maja Michał Marian Grzybowski s. 12-16
Stanisław Murzynowski - życie i twórczość (1526-1553) Michał Marian Grzybowski s. 14-16
Dokument biskupa Adama M. Prażmowskiego w zbiorach Towarzystwa Naukowego Płockiego Michał Marian Grzybowski s. 15-16
Struktura wyznaniowa ludności diecezji płockiej według spisu Adama Michała Prażmowskiego z 1817 r. Michał Marian Grzybowski s. 15-19
Kardynał II Rzeczypospolitej Aleksander Kakowski 1862-1938 Michał Marian Grzybowski s. 16-19
Prasa wyznaniowa w Płocku w latach 1945-1991 Michał Marian Grzybowski s. 16-19
Związki profesora Ignacego Mościckiego z Płockiem i Mazowszem Michał Marian Grzybowski s. 17-22
Metryka urodzenia Ludwika Krzywickiego w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Płocku Michał Marian Grzybowski s. 17-18
Testament ks. Fabiana Miszewskiego plebana w Sobowie z 1777 r. Michał Marian Grzybowski s. 18-21
Materiały źródłowe do dziejów szkolnictwa elementarnego w powiecie płockim z wizytacji A. M. Prażmowskiego w 1817 r. Michał Marian Grzybowski s. 19-30
Karka z dziejów ruchu muzycznego w Płocku Michał Marian Grzybowski s. 24-25
Prezesi Towarzystwa Naukowego Płockiego i ich rola w upowszechnianiu kultury i nauki Michał Marian Grzybowski s. 24-30
Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego Michał Marian Grzybowski s. 25-42
Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego Michał Marian Grzybowski s. 25-42
Wielki Pasterz Mazowsza Antoni Julian Nowowiejski : (w 50-tą rocznicę śmierci) Michał Marian Grzybowski s. 25-29
Ostatnie chwile generała Zygmunta Padlewskiego Michał Marian Grzybowski s. 29-31
Z twórczości literackiej Walentego Zielińskiego Michał Marian Grzybowski s. 42-46
'Chwila mojej rozłąki nadeszła' Michał Marian Grzybowski s. 42-43
Z dziejów dawnego pałacu biskupiego w Płocku Michał Marian Grzybowski s. 43-46
Bolesław III Krzywousty i jego stosunek do Kościoła Michał Marian Grzybowski s. 44-48
"Kalendarium życia Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa płockiego 1908-1941", oprac. Michał Grzybowski, Płock 1992 : [recenzja] Roman T. Marchwiński Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 44-46
Fragmenty kroniki parafialnej Nowe Miasto z lat 1945-1960 Michał Marian Grzybowski s. 44-46
"Świadectwa, wypowiedzi o arcybiskupie A. J. Nowowiejskim biskupie płockim 1908-1941", zebrał i oprac. Michał Marian Grzybowski, Płock 1991 : [recenzja] Anna Maria Stogowska Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 46-47
Trzy wydawnictwa źródłowe na temat życia i działalności ks. arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego Jerzy Danielewicz Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 48-49
"Kultura literacka Płocka w średniowieczu", Cezary K. Święcki, Warszawa-Siedlce 2006 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Cezary K. Święcki (aut. dzieła rec.) s. 49, 49-0
"Dziedzictwo i tradycje najstarszej szkoły płockiej", Michał Marian Grzybowski, Płock-Sierpc 2015 : [recenzja] Donata Gurzyńska-Bociek Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 50-51
"Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820-1985)", Anna Maria Stogowska, Płock 1994 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Anna Maria Stogowska (aut. dzieła rec.) s. 50-52
"Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Płocku 1356-2006", Michał Marian Grzybowski, Płock 2006 : [recenzja] Marian Chudzyński Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 50-52
"Biskup Adam Michał Prażmowski. Pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego w Płocku 1764-1836", Michał Marian Grzybowski, Płock 1995 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Donata Gurczyńska-Bociek s. 52-53
"Wiek walki o dwie wolności", Zygmunt Kozanecki, oprac. red. Wiesław Koński, Andrzej Papierowski, Jerzy Stefański, Płock 2001 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Zygmunt Kozanecki (aut. dzieła rec.) Wiesław Koński (aut. dzieła rec.) Andrzej Jerzy Papierowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Stefański (aut. dzieła rec.) s. 53, 53-0
"Kronika rzymsko-katolickiej parafii Klukowo 1939-1947", oprac. i do druku przygotował Michał Marian Grzybowski, Płock 2007 : [recenzja] Marian Chudzyński Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 53-57
"Staroźreby. Z dziejów parafii i gminy", Michał Marian Grzybowski, Witold Banasiak, Płock 2000 : [recenzja] Grzegorz Gołębiewski Witold Banasiak (aut. dzieła rec.) Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 54-56
"Kościół katolicki w Polsce. Informator", oprac. Andrzej F. Dziuba, Warszawa 1993 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Andrzej F. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 59-61
"Kościół i klasztor ojców karmelitów w Oborach", Mirosław Krajewski, Obory 1986 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Mirosław B. Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 60-61
Związki ks. prałata Aleksandra Rzewnickiego z Bolesławem Biegasem Michał Marian Grzybowski s. 61-62
"Prawda i legenda ratusza płockiego", Anna Maria Stogowska, Płock 1993 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Anna Maria Stogowska (aut. dzieła rec.) s. 65-67
"Ksiądz Władysław Tomasz Mąkowski - Tomasz Ogończyk 1885-1945", Michał M. Grzybowski, Płock 1995 : [recenzja] Dorota Gurzyńska-Bociek Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 67, 67-0
Ważna i praktyczna publikacja o Polakach we Francji Michał Marian Grzybowski s. 69-70
Sieluń : szkic z dziejów parafii 1387-1987 Michał Marian Grzybowski s. 89-116
"Bieżuńskie Zeszyty Historyczne", nr 2 i 3, Bieżuń 1994 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski s. 109-110
Prekursorzy łowickiej uczelni Michał Marian Grzybowski s. 135-137
Reacje o biskupie Leonie Wetmańskim Michał Marian Grzybowski s. 175-184
Reforma studiów seminaryjnych w diecezji płockiej bpa Michała Jerzego Poniatowskiego (1773-1785) Michał Marian Grzybowski s. 175-193
Pasterz zesłaniec Kacper Borowski – biskup płocki 1883-1885 Michał Marian Grzybowski s. 181-187
"Materiały do dziejów ziemi płockiej. Z archiwum diecezjalnych płockich XVIII wieku, cz. 1-2", zebrał i do dr. przygotował Michał Marian Grzybowski, Płock 1981-1982 : [recenzja] Marek Karp Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1995 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Janusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 207-212
Rozporządzenia biskupa Adama Michała Prażmowskiego dla diecezji płockiej z 1818 roku Michał Marian Grzybowski s. 209-224
"Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820-1985)", Anna Maria Stogowska, Płock 1994 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Anna Maria Stogowska (aut. dzieła rec.) s. 212-217
Szkolnictwo elementarne na Mazowszu w drugiej połowie XVIII wieku : wypisy źródłowe z wizytacji kościelnych Michał Marian Grzybowski s. 221-260
Szkolnictwo elementarne na Mazowszu w drugiej połowie XVIII wieku : wypisy źródłowe z wizytacji kościelnych Michał Marian Grzybowski s. 221-260
"Mądrość zbudowała sobie dom. 75-lecie Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 1928- 2003", Michał Marian Grzybowski, Płock 2004 : [recenzja] Ryszard Nowicki Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Kalendarium życia Antoniego Juliana Nowowiejskiego biskupa płockiego 1908-1941", opr. Michał Marian Grzybowski, Płock 1992 : [recenzja] Józef Mandziuk Michał Marian Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 255-256
Relacje i zeznania świadków dotyczące przeżyć arcybiskupa A. Nowowiejskiego i biskupa L. Wetmańskiego w Słupnie i Działdowie 1940-1941 Michał Marian Grzybowski s. 347-361
Sześć przemówień żałobnych ks. Piotra Rudowskiego plebana pilichowskiego Michał Marian Grzybowski s. 363-374
Ks. prałat mgr Seweryn Wyczałkowski proboszcz parafii św. Bartłomieja w Płocku profesor Seminarium Duchownego (1905-1986) Michał Marian Grzybowski s. 375-390