Tytuł Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
ISSN 1231-0212
Wydawca Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
2013, Tom 27

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Andrzej Szymański s. 3-4
X edycja Ogólnopolskiej Nagrody im. Władysława Orkana Jerzy Piotrowski s. 5-0
Z ziemi płockiej do langwedockiej : szlakiem Wielkiej Emigracji Maria Chistowska-Vayssade s. 7-22
Wielka Emigracja we Francji : lista byłych powstańców listopadowych z północnego Mazowsza (dawne woj. płockie), studentów wyższych uczelni francuskich w latach 1832-1848. s. 23-32
Manifestacje patriotyczne i powstanie styczniowe w cieniu ratowskiego klasztoru Stefan Marek Chrzanowski s. 33-42
Michał Ludwik Synoradzki : wspomnienie o ojcu i pisarzu Tadeusz Adam Synoradzki s. 43-96
Nie zmarnowane życie Nikodema Ehrenkreutza Ewa Owsiany s. 97-110
Historia mojej rodziny Wanda Grzymkowska s. 111-262
Złoty jubileusz księdza profesora Jana Śledzianowskiego Jerzy Piotrowski s. 263-264
Kazanie jubileuszowe z racji 50. rocznicy kapłaństwa ks. prof. dr. hab. Jana Śledzianowskiego : Bieżuń, 11.06.2013 rok Grzegorz Kaliszewski s. 265-272
Laudacja na cześć księdza profesora Jana Śledzianowskiego Jerzy Piotrowski s. 273-276
Ks. Józef Kiński : proboszcz parafii Bieżuń w latach 1997-2013 Jerzy Piotrowski s. 277-288
164 strony maszynopisu Zbigniew Rzeszutko s. 289-292
Spis treści. s. 293-0
20 lat Bieżuńskich Zeszytów Historycznych Jerzy Piotrowski s. 295-296
[Dotychczas ukazało się 26 numerów "Bieżuńskich Zeszytów Historycznych", w których opublikowano:]. s. 297-304