Tytuł Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
ISSN 1231-0212
Wydawca Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
2014, Tom 28

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Andrzej Szymański s. 3-4
Sieprscy : genealogia i pamięć Paweł Bogdan Gąsiorowski s. 5-20
Inwentarz dóbr bieżuńskich 1735 Jerzy Piotrowski s. 21-54
Gąsiorowie i Gąsiorowscy : (szkic historyczny) Paweł Bogdan Gąsiorowski s. 55-135
Legalne organizacje społeczne w guberni płockiej w latach 1870-1914 Wojciech Jaworski s. 136-166
Fragmenty z życiorysu Stanisława Beliczyńskiego, dotyczące pracy dydaktyczno-pedagogicznej i społecznej od chwili podjęcia jej w zawodzie nauczycielskim Stanisław Beliczyński Jerzy Piotrowski s. 167-221
Oszukać przeznaczenie : ostatni z grupy "Jack" Stanisław Szczitinin s. 222-254
Kazimierz Dyksiński "Kruczek" Jacek Pawłowicz s. 255-268
Miłości i pasje Stefana Gołębiowskiego Stefan Głowacki s. 269-294
Pro memoriam : Jan Burakowski 1934-2013 Magdalena Staniszewska s. 295-303