Znaleziono 4 artykuły

Grzegorz Miliszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żmijowiska, gm. Wilków, woj. lubelskie. Stanowisko 2 Stanisława Hoczyk-Siwkowa Grzegorz Miliszkiewicz s. 117
Puławy - Włostowice, woj. lubelskie. Stanowisko 2 Jan Gurba Mariusz Matyaszewski Grzegorz Miliszkiewicz s. 139
"Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej kultury regionu chełmskiego", Andrzej Bronicki, Bożena Dobosz, Ewa Hordejuk, Teresa Mazurek, Urszula Ruszkowska, Chełm 2007 : [recenzja] Grzegorz Miliszkiewicz Andrzej Bronicki (aut. dzieła rec.) Bożena Dobosz (aut. dzieła rec.) Ewa Hordejuk (aut. dzieła rec.) Teresa Mazurek (aut. dzieła rec.) Urszula Ruszkowska (aut. dzieła rec.) s. 325-330
Andrzej Kokowski, Marian Pokropek, "Bug - rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża". Chełm 2005 : [recenzja] Grzegorz Miliszkiewicz Andrzej Kokowski (aut. dzieła rec.) Marian Pokropek (aut. dzieła rec.) s. 350-355