Znaleziono 11 artykułów

Urszula Ruszkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chełm - Stare Miasto, ul. Krzywa, AZP 80-90/- Teresa Mazurek Wojciech Mazurek Urszula Ruszkowska s. 69-70
Chełm, st. 19, AZP 80-90/- Dariusz Banach Andrzej Bronicki Irena Kutyłowska Urszula Ruszkowska s. 107
Wyniki badań ratowniczych w Chełmie, ul. Lubelska 14-20, stanowisko 19, w 1993 i 1994 r. Urszula Ruszkowska s. 133-146
Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych przy kościele w Biskupcach, pow. świdnicki Urszula Ruszkowska s. 145-151
Chełm - Bieławin. Stanowisko 1 Urszula Ruszkowska s. 149-151
Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych na terenie miasta Chełma Urszula Ruszkowska s. 165-168
Nadzory archeologiczne na terenie miasta Chełma Tomasz Dzieńkowski Urszula Ruszkowska s. 165-166
Majdan Nowy, gm. Wojsławice, woj. chełmskie. Stanowisko 1 Urszula Ruszkowska s. 179-180
Chełm - Bieławin. Stanowiska I i II Irena Kutyłowska Urszula Ruszkowska s. 179-180
Majdan Nowy, gm. Wojsławice, woj. chełmskie. Stanowisko 1 Urszula Ruszkowska s. 179-181
"Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej kultury regionu chełmskiego", Andrzej Bronicki, Bożena Dobosz, Ewa Hordejuk, Teresa Mazurek, Urszula Ruszkowska, Chełm 2007 : [recenzja] Grzegorz Miliszkiewicz Andrzej Bronicki (aut. dzieła rec.) Bożena Dobosz (aut. dzieła rec.) Ewa Hordejuk (aut. dzieła rec.) Teresa Mazurek (aut. dzieła rec.) Urszula Ruszkowska (aut. dzieła rec.) s. 325-330