Znaleziono 21 artykułów

Andrzej Bronicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania weryfikacyjno-sondażowe wyżynnej osady neolitycznej na stanowisku "Grodzisko" w Zimnem, rej. Włodzimierz Wołyński (Ukraina) Andrzej Bronicki Hryhoryj Ochrimenko Anna Zakościelna s. 12-29
Majdan Nowy, gm. Wojsławice, woj. chełmskie. Stanowisko 1 Andrzej Bronicki Sławomir Kadrow s. 25-26
Kolonia Raciborowice, gm. Białopole, woj. chełmskie. Stanowisko 3 Andrzej Bronicki Wojciech Ratajczyk s. 28-29
Wyniki badań wykopaliskowych w Podhorcach, pow. hrubieszowski, stan. 35 Andrzej Bronicki s. 29-40
Huta, gm. Wojsławice, woj. chełmskie. Stanowisko 1 Andrzej Bronicki Stanisław Gołub Sławomir Kadrow Z. Nowakowski Krzysztof Telepko s. 33
Zienki, st. "Szwedzka Mogiła", gm. Sosnowica, woj. chełmskie, AZP 72-86/- Andrzej Bronicki s. 34
Drugi sezon badań kurhanu kultury trzcinieckiej - "szwedzka mogiła" w miejscowości Zienki, woj. chełmskie Andrzej Bronicki s. 53-55
Kurhany kultury trzcinieckiej (?) w miejscowości Haliczany, woj. chełmskie Andrzej Bronicki s. 56-59
Kurhan kultury trzcinieckiej - "szwedzka mogiła" w miejscowości Zienki, gm. Sosnowica, woj. chełmskie Andrzej Bronicki s. 59-61
Koczów, st. 1, gm. Chełm, woj. chełmskie Andrzej Bronicki Wojciech Mazurek s. 72
Haliczany, st. 1, gm. Kamień, woj. chełmskie, AZP 81-91/41 Andrzej Bronicki s. 84
Chełm, st. 19, AZP 80-90/- Dariusz Banach Andrzej Bronicki Irena Kutyłowska Urszula Ruszkowska s. 107
Wola Siennicka, st. 9, gm. Siennica Różana, woj. chełmskie Andrzej Bronicki Wojciech Mazurek s. 109
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kurhan wczesośredniowieczny w Kolonii Depułtycze Królewskie, pow. chełmski, stan. 8 Andrzej Bronicki s. 117-136
Cmentarz nowożytny w Niedziałowicach, pow. chełmski, stanowisko 1 Andrzej Bronicki s. 127-137
Wola Siennicka, gm. Siennica Różana, woj. chełmskie Andrzej Bronicki Wojciech Mazurek s. 148-149
Grób kultury amfor kulistych w Kolonii Czułczyce, stan. 6, gm. Sawin, pow. Chełm, woj. Lublin Andrzej Bronicki s. 181-195
Schyłkowoneolityczne topory kamienne z terenu województwa chełmskiego. Metrologia. Zagadnienie utylizacji egzemplarzy uszkodzonych i destruktów Andrzej Bronicki Sławomir Kadrow s. 260-275
"Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych", red. Jerzy Libera, Krzysztof Tunia, Lublin ; Kraków 2006 : [recenzja] Andrzej Bronicki Jerzy Libera (aut. dzieła rec.) Krzysztof Tunia (aut. dzieła rec.) s. 277-287
XIV archeologiczna regionalna konferencja sprawozdawcza. Chełm 23-25 IV 1997 r. Andrzej Bronicki s. 322-323
"Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej kultury regionu chełmskiego", Andrzej Bronicki, Bożena Dobosz, Ewa Hordejuk, Teresa Mazurek, Urszula Ruszkowska, Chełm 2007 : [recenzja] Grzegorz Miliszkiewicz Andrzej Bronicki (aut. dzieła rec.) Bożena Dobosz (aut. dzieła rec.) Ewa Hordejuk (aut. dzieła rec.) Teresa Mazurek (aut. dzieła rec.) Urszula Ruszkowska (aut. dzieła rec.) s. 325-330