Znaleziono 16 artykułów

Teresa Mazurek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Macoszyn Duży, gm. Wola Uhruska, woj. chełmskie. Stanowisko 4 Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 31-32
Chełm - Stare Miasto, ul. Krzywa, AZP 80-90/- Teresa Mazurek Wojciech Mazurek Urszula Ruszkowska s. 69-70
Wyniki badań osady z okresu przedrzymskiego w Wytycznie, stan. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 75-81
Badania kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Mołodutyniu, stan. 17, pow. Chełm (badania w 2000 i 2001 roku) Teresa Mazurek s. 77-86
Wytyczno, st. 2, gm. Urszulin, woj. chełmskie, AZP 73-88/3 Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 81
Wyniki badań wykopaliskowych w Wytycznie, stan. 5 i nadzorów archeologicznych na stanowiskach wokół Jeziora Wytyckiego w woj. chełmskim Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 86-94
Wyniki wykopaliskowych badań ratowniczych na osadzie z okresu przedrzymskiego w Wytycznie, stan. 5, woj. chełmskie, w 1997 roku Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 93-97
Dorohusk, st. 54, gm. loco, woj. chełmskie, AZP 79-93/- Teresa Mazurek Wojciech Ratajczak s. 126
Wyniki badań ratowniczych na stanowisku z okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza w Wytycznie, stan. 27, woj. chełmskie Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 134-140
Wyniki badań ratowniczych na osadzie z okresu wczesnośredniowiecznego i staropolskiego w Leszczanach Kolonii, stan. 1, pow. Chełm w latach 2000-2001 Teresa Mazurek s. 139-146
Wytyczno, st. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie, AZP 73-88 Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 164
Chełm, st. 1, ul. Lubelska 2 Tomasz Dziekoński Stanisław Gołub Teresa Mazurek s. 171-172
Wola Siennicka, gm. Siennica Różana, woj. chełmskie. Stanowisko 9 Wojciech Mazurek Teresa Mazurek s. 181-182
Wytyczno, st. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie, AZP 73-88/3 Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 197
Odkrycie reliktów nowożytnego muru miejskiego w Chełmie Teresa Mazurek Wojciech Mazurek s. 243-246
"Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej kultury regionu chełmskiego", Andrzej Bronicki, Bożena Dobosz, Ewa Hordejuk, Teresa Mazurek, Urszula Ruszkowska, Chełm 2007 : [recenzja] Grzegorz Miliszkiewicz Andrzej Bronicki (aut. dzieła rec.) Bożena Dobosz (aut. dzieła rec.) Ewa Hordejuk (aut. dzieła rec.) Teresa Mazurek (aut. dzieła rec.) Urszula Ruszkowska (aut. dzieła rec.) s. 325-330