Znaleziono 85 artykułów

Andrzej Kokowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe znalezisko miecza lateńskiego z Galicji Wschodniej Andrzej Kokowski Vitalij Konoplja s. 1-16
Sarmacka księżniczka z miejscowości Gordeevka na Ukrainie Zofia S. Berezanskaja Andrzej Kokowski s. 11, 9-28
Gródek Nadbużny, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 1 C Sławomir Jastrzębski Andrzej Kokowski s. 22
Czerniczyn, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 3 Andrzej Kokowski Wiesław Koman s. 23
Gródek (Nadbużny) nad Bugiem, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 1C Andrzej Kokowski s. 23-24
Czerniczyn, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 3 Andrzej Kokowski Wiesław Koman s. 27
Łuszków, gm. Horodło, woj. zamojskie. Stanowisko 36 Andrzej Kokowski s. 28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kolonia Husynne, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 6 Andrzej Kokowski s. 28
Czerniczyn, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 3 Andrzej Kokowski s. 29-30
Hrubieszów-Podgórze, woj. zamojskie. Stanowisko 1A Ewa Banasiewicz Andrzej Kokowski s. 30-31
Wieniawka, gm. Horodło, woj. zamojskie. Stanowisko 6 Andrzej Kokowski s. 35
Świerszczów, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 27 Andrzej Kokowski Wiesław Koman s. 38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sabryń, gm. Werbkowice, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Andrzej Kokowski s. 43
Łuszczów, gm. Uchanie, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Andrzej Kokowski s. 47
Wronowice Parzyca, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko 5 Andrzej Kokowski s. 48-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, St. 15, AZP: 88-94/80 Andrzej Kokowski s. 51
Łuszczów, gm. Uchanie, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Andrzej Kokowski s. 51
Stefankowice, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 23 Andrzej Kokowski Wiesław Koman s. 53
Stefankowice, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 3 Andrzej Kokowski s. 57
Gródek Nadbużny, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, St. 1C, AZP 86-95/12 Andrzej Kokowski s. 57-58
Wieniawka, gm. Horodło, woj. zamojskie. Stanowisko 6 Andrzej Kokowski Wiesław Koman s. 60
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, St. 15, AZP 88-94/80 Andrzej Kokowski s. 61-62
Zagadnienie kręgów kamiennych w środkowej strefie Pojezierza Pomorskiego Andrzej Kokowski s. 1, 63-79
Masłomęcz, st. 15, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 88-94/80 Andrzej Kokowski Marta Stasiak s. 69
Drążgów Kolonia, gm. Ułęż, woj. lubelskie, st. 1 Andrzej Kokowski s. 70-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gródek nad Bugiem, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, st. 1C-"S" Andrzej Kokowski s. 72-73
Hrubieszów - Antonówka, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, st. 1 Andrzej Kokowski s. 73
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, st. 15 Andrzej Kokowski s. 79
Szesnasty sezon wykopalisk na cmentarzysku ludności grupy masłomęckiej w Masłomęczu, stan. 15, gm. Hrubieszów Andrzej Kokowski Marta Stasiak s. 83-90
Gródek, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 1C Andrzej Kokowski s. 95
Badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku nr 1 w Drążgowie (kolonii), woj. lubelskie Andrzej Kokowski Agnieszka Reszczyńska Edyta Roman s. 95-97
Drążgów, st. 2, gm. Ułęż, woj. lubelskie, AZP 70-77/2 Andrzej Kokowski s. 96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Hrubieszów - Podgórze, woj. zamojskie. Stanowisko 1 A Ewa Banasiewicz Andrzej Kokowski s. 97
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 15 Andrzej Kokowski s. 101-102
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 15 Andrzej Kokowski s. 101-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mieniany, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 6 Andrzej Kokowski s. 102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czerniszyn, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 21 Andrzej Kokowski s. 103-104
Moroczyn, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 25 Andrzej Kokowski s. 103
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czerniszyn, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 20 Andrzej Kokowski s. 103
Grób wojownika kultury przeworskiej z Orońska w woj. radomskim Andrzej Kokowski s. 105-133
Dwudziesty sezon wykopaliskowy na cmentarzysku grupy masłomęckiej w Masłomęczu, pow. Hrubieszów, stanowisko 15 Monika Gładysz Andrzej Kokowski s. 105-110
Dwudziesty pierwszy sezon badań na stanowisku nr 15 w Masłomęczu, pow. Hrubieszów s. 107-117
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 22 Andrzej Kokowski s. 108
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 9 Andrzej Kokowski s. 108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 22 Andrzej Kokowski s. 110
Gródek nad Bugiem, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 10 Andrzej Kokowski s. 116
Siedemnasty sezon badań na cmentarzysku ludności grupy masłomęckiej w Masłomęczu, stan. 15, woj. zamojskie Andrzej Kokowski s. 117-120
Gródek Nadbużny, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 1d Andrzej Kokowski s. 120-121
Czerniczyn, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 20 Sylwester Czopek Andrzej Kokowski s. 121
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 15 Andrzej Kokowski s. 122-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 11 Andrzej Kokowski s. 122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zapinki typu Hanesti : z badań nad młodszą fazą dziejów kultur kręgu gockiego Andrzej Kokowski s. 123-127
Badania ratownicze wschodniej części stanowiska nr 2 w Drążgowie (Kolonii), woj. lubelskie Monika Gładysz Andrzej Kokowski s. 124-126
Osiemnasty sezon badań na cmentarzysku ludności grupy masłomęckiej w Masłomęczu, stan. 15, woj. zamojskie Andrzej Kokowski s. 125-129
Gródek nad Bugiem, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 25 Andrzej Kokowski s. 126
Masłomęcz, woj. zamojskie. Stanowisko 15 Andrzej Kokowski s. 126
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czerniczyn, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 23 Andrzej Kokowski s. 129
Dziewiętnasty sezon wykopaliskowy na cmentarzu ludności grupy masłomęckiej na stanowisku nr 15 w Masłomęczu, w pow. Hrubieszów, woj. lubelskie Andrzej Kokowski s. 130-134
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 9 Andrzej Kokowski s. 131-132
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 15 Andrzej Kokowski s. 132
Stefankowice, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 30 Andrzej Kokowski s. 134-135
Czumów, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 6 Andrzej Kokowski s. 140
Masłomęcz, st. 15, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 88-94 Andrzej Kokowski s. 146-147
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 15 Andrzej Kokowski Wanda Kozak-Zychman s. 146-147
Drążgów, st. 1, gm. Ułęż, woj. lubelskie, AZP 70-71/1 Andrzej Kokowski s. 155
Gródek Nadbużny, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 1 d Piotr Boruch Andrzej Kokowski s. 155-156
Lubelszczyzna w pierwszych wiekach naszej ery w świetle importów rzymskich Andrzej Kokowski s. 159-171
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 15 Andrzej Kokowski s. 162-163
Masłomęcz, st. 15, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 88-94/80 Andrzej Kokowski s. 177
Badania zagraniczne Zakładu Archeologii UMCS w latach 1978 - 1979 Sławomir Jastrzębski Andrzej Kokowski s. 221-223
Badania nad okresem przedrzymskim, okresem rzymskim i wczesnym okresem wędrówek ludów Andrzej Kokowski s. 249-253
Andrzej Kokowski, "Archeologia Gotów. Goci w Kotlinie Hrubieszowskiej", Lublin 1999 : [recenzja] Magdalena Mączyńska Andrzej Kokowski (aut. dzieła rec.) s. 256-257
Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 9 Andrzej Kokowski s. 265
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe w miejscowości Drążgów (Kolonia) stan. 1, w woj. lubelskim Ewa Kokowska Andrzej Kokowski s. 280-286
Miniaturowe relikwiarze-enkolpiony z Gródka nad Bugiem Ewa Kokowska Andrzej Kokowski s. 287-289
Sant-Du-Perron a Villerest (Loire). Sektor XI Jean Combier Andrzej Kokowski s. 288-289
Wystawa Schätze der Ostgoten w Bevern (Dolna Saksonia) Andrzej Kokowski s. 289-291
Niecodzienne znalezisko z późnego okresu wędrówek ludów z okolic Niska Andrzej Kokowski s. 291-298
Lubelsko-wołyńskie pogranicze kulturowe w pradziejach jako klucz do prahistorii Europy Środkowej Jan Gurba Andrzej Kokowski Anna Zakościelna s. 299-204
50 lat pracy naukowej profesora dra hab. Jerzego Wielowiejskiego Andrzej Kokowski s. 305-307
Jubileusz dwudziestolecia obecności archeologów w Masłomęczu Andrzej Kokowski s. 324-325
Andrzej Kokowski, "Grupa masłomęcka. Z badań nad przemianami kultury Gotów w młodszym okresie rzymskim". Lublin 1995 : [recenzja] Magdalena Mączyńska Andrzej Kokowski (aut. dzieła rec.) s. 330-332
Andrzej Kokowski, "Schätze der Ostgoten. Eine Ausstellung der Maria-Curie-Skłodowska Universität Lublin und des Landesmuseum Zamość", Stuttgart 1995 : [recenzja] Magdalena Mączyńska Andrzej Kokowski (aut. dzieła rec.) s. 333
Andrzej Kokowski, Marian Pokropek, "Bug - rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża". Chełm 2005 : [recenzja] Grzegorz Miliszkiewicz Andrzej Kokowski (aut. dzieła rec.) Marian Pokropek (aut. dzieła rec.) s. 350-355
Dzieje Gotów oczami archeologa Mariusz Ciesielski Andrzej Kokowski (aut. dzieła rec.) s. 411-416