Znaleziono 11 artykułów

Edmund Cieślak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gdański projekt kasy wykupu marynarzy z rąk piratów z połowy XVIII wieku Edmund Cieślak s. 33-51
"W obronie tronu króla Stanisława Leszczyńskiego", Edmund Cieślak, Gdańsk 1986 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 103-105
"Historia Gdańska. T. 4, cz. 1: 1815-1920, cz. 2: 1920-1945", pod red. Edmunda Cieślaka, Sopot 1998-1999 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 130-132
"Historia Gdańska, t. 1", oprac. zbiorowe pod red. Edmunda Cieślaka,, Gdańsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 177
„Historia Gdańska, T. III, cz. 2: 1793-1815”, red. Edmund Cieślak, Gdańsk 1993 : [recenzja] Barbara Grochulska Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"Historia budownictwa okrętowego na Wybrzeżu Gdańskim", pod red. Edmunda Cieślaka, Gdańsk 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 375
"Stanislas Leszcynski Roi de Pologne Duc de Lorraine. Un roi philosophie au siècle des Lumières", Jacques Levron, Paris [1984] : [recenzja] Edmund Cieślak Jacques Levron (aut. dzieła rec.) s. 394-400
„Ludwik XV”, Zofia Libiszowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997 : [recenzja] Edmund Cieślak Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) s. 495-497
"Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Księżęcych z roku 1542. Studium z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie pruskim" Janusz Małłek, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 72, 1967, z. 2 : [recenzja] Edmund Cieślak Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) s. 521-524
"Historia Gdańska, t. 2", oprac. zbiorowe pod red. Edmunda Cieślaka ; t. 2 pod red. Edmunda Cieślaka, Gdańsk 1982 : [recenzja] Wojciech Biliński Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 593-594
"Walki ustrojowe w Gdańsku i Toruniu oraz w niektórych miastach hanzeatyckich w XV w.", Edmund Cieślak, Gdańsk 1960 : [recenzja] Irena Janosz-Biskupowa Henryk Samsonowicz Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 601-615