Znaleziono 13 artykułów

Irena Janosz-Biskupowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój przestrzenny miasta Jeziorany Irena Janosz-Biskupowa s. 3-16
Zestawienia dokumentów z Archiwum Zakonu Krzyżackiego z początków XVI wieku : przyczynek do roli dokumentów w walce dyplomatycznej Zakonu z Polską Irena Janosz-Biskupowa s. 53-71
Zainteresowania archiwalno-historyczne biskupów warmińskich w początkach XVI w. Irena Janosz-Biskupowa s. 89-97
Chronologia zjazdów stanów Prus Królewskich w latach 1466-1492 Irena Janosz-Biskupowa s. 113-131
Archiwa stanowe w Polsce i niektórych krajach ościennych Irena Janosz-Biskupowa s. 123-138
Rozwój przestrzenny miasta Reszla Irena Janosz-Biskupowa s. 161-182
Rozwój przestrzenny miasta Gołdapi Irena Janosz-Biskupowa s. 163-172
Rozwój przestrzenny miasta Ełku Irena Janosz-Biskupowa s. 249-262
"Rola Torunia w Związku Pruskim i wojnie trzynastoletniej w latach 1440-1466", Irena Janosz-Biskupowa, Toruń 1965 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Irena Janosz-Biskupowa (aut. dzieła rec.) s. 298-300
"Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696-1772. Skład społeczny i działalność", Stanisław Achremczyk, Olsztyn 1981 : [recenzja] Irena Janosz-Biskupowa Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 334-336
"Archiwum Ziem Pruskich. Studium achiwoznawcze", Irena Janosz-Biskupowa, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 77, 1972, z. 3 [recenzja] Andrzej Tomczak Irena Janosz-Biskupowa (aut. dzieła rec.) s. 383-384
"Walki ustrojowe w Gdańsku i Toruniu oraz w niektórych miastach hanzeatyckich w XV w.", Edmund Cieślak, Gdańsk 1960 : [recenzja] Irena Janosz-Biskupowa Henryk Samsonowicz Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 601-615
"Quellen zur Geschichte des Deutschen Ordens", W. Hubatsch, Göttingen 1954 : [recenzja] Irena Janosz-Biskupowa W. Hubatsch (aut. dzieła rec.) s. 791-792