Znaleziono 29 artykułów

Krzysztof Warchałowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gwarancje konkordatowe dotyczące wydziałów teologicznych w uczelniach państwowych Krzysztof Warchałowski s. 53-61
"Historia Gdańska. T. 4, cz. 1: 1815-1920, cz. 2: 1920-1945", pod red. Edmunda Cieślaka, Sopot 1998-1999 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 130-132
"Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności", Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn, Anna Sucheni-Grabowska, Eugeniusz Cezary Król, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Alicja Dybkowska (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Cezary Król (aut. dzieła rec.) Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) Małgorzata Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 132-137
"Świat po komunizmie - spór o nasze czasy", Robert Skidelsky, Kraków 1999 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Robert Skidelsky (aut. dzieła rec.) s. 137-140
Prawne podstawy mocy obowiązującej zarządzeń Konferencji Episkopatu w kościele diecezjalnym Krzysztof Warchałowski s. 167-188
Wolność uzewnętrzniania religii i przekonań religijnych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Krzysztof Warchałowski s. 189-212
Szkoły katolickie w obowiązujących konkordatach z państwami europejskimi Krzysztof Warchałowski s. 199-247
Nauczanie religii w formie obligatoryjnej w umowach konkordatowych z państwami europejskimi Krzysztof Warchałowski s. 203-238
"Ustawa XII tablic. Rekonstrukcje doby Renesansu", Maria Zabłocka, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Maria Zabłocka (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920", Norman Davies, Kraków 1998 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Norman Davies (aut. dzieła rec.) s. 238-241
"Separacja w prawie polskim", Kazimierz Piasecki, Warszawa 2000 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski s. 241-244
"Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych", Krzysztof Warchałowski, Lublin 1998 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Krzysztof Warchałowski (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Polskie prawo wyznaniowe", Józef Krukowski, Krzysztof Warchałowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Mirosław Sitarz Józef Krukowski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Warchałowski (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Ochrona środowiska w prawie wspólnotowym i w prawie polskim. Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z normami prawa wspólnot europejskich", Leszek Mering, Sopot 1999 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Leszek Mering (aut. dzieła rec.) s. 252-257
Zjazd Oficjałów i Pracowników sądów kościelnych w Polsce : Warszawa 10 maja 1999 r. Krzysztof Warchałowski s. 260-262
"Prawo cywilne", Jerzy Lewandowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Jerzy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 260-263
Międzynarodowa Konferencja "Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie" : Stowarzyszenie Kanonistów Polskich - Wydział Nauk Prawnych KUL - Sąd Biskupi w Sandomierzu, Sandomierz 13-14 IX 1999 r. Krzysztof Warchałowski s. 263-272
"Zasiedzenie", Edward Janeczka, Wrocław 1999 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Edward Janeczka (aut. dzieła rec.) s. 264-266
"Prawo Traktatów", Maria Frankowska, Warszawa 1997 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Maria Frankowska (aut. dzieła rec.) s. 272-277
"Prawo międzynarodowe publiczne", Magdalena Sykulska, Gdańsk 1996 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Magdalena Sykulska (aut. dzieła rec.) s. 284-288
Międzynarodowe Sympozjum Kanonistów, Sikórz k. Płocka 19-20 X 1998 r. Krzysztof Warchałowski s. 285-291
"Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990", Henryk Dominiczak, Warszawa 1997 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Henryk Dominiczak (aut. dzieła rec.) s. 285-290
10 rocznica śmierci Ks. Prof. dr hab. Mariana Żurowskiego SJ : Sekcja "Bobolanum" Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie - Wydział Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Warszawa 8 XII 1998 Krzysztof Warchałowski s. 287-290
"Polskie prawo wyznaniowe", Józef Krukowski, Krzysztof Warchałowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Ewa Gajda Józef Krukowski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Warchałowski (aut. dzieła rec.) s. 287-292
Ogólnopolskie Sympozjum "Konkordat Polski 1993", Łowicz, 7 V 1998 r. Krzysztof Warchałowski s. 292-295
"Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności", Krzysztof Warchałowski, Lublin 2004 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Krzysztof Warchałowski (aut. dzieła rec.) s. 303-307
Ogólnopolskie Sympozjum Kanonistów : Akademia Teologii Katolickiej - Wydział Prawa Kanonicznego, Warszawa, 11 III 1997 r. Krzysztof Warchałowski s. 305-310
Wymogi prawne prowizji kanonicznej w Kodeksie Prawa Kanonicznego Benedykta XV i Jana Pawła II Krzysztof Warchałowski s. 431-440
"Czas prawa i bezprawia - myśli niepokorne kustosza praw", Tadeusz Zieliński, Warszawa 1999 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Tadeusz Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 500-503