Znaleziono 8 artykułów

Wojciech Biliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Chwała i sława Jana III w sztuce i literaturze XVII-XX w. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji trzechsetlecia odsieczy wiedeńskiej. Wrzesień-Grudzień 1983", Warszawa 1983 : [recenzja] Wojciech Biliński s. 212-213
"Czterysta lat Zamościa. Materiały z Sesji Naukowej", red. Jerzy Kowalczyk, Wrocław 1983 : [recenzja] Wojciech Biliński Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 366-367
"Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 3", opr. Maria Sipayłło, Warszawa 1983 : [recenzja] Wojciech Biliński Maria Sipayłło (aut. dzieła rec.) s. 366
"Jan Karol Chodkiewicz 1560-1621", Leszek Podhorodecki, Warszawa 1982 : [recenzja] Wojciech Biliński Leszek Podhorodecki (aut. dzieła rec.) s. 544-547
"Historia Gdańska, t. 2", oprac. zbiorowe pod red. Edmunda Cieślaka ; t. 2 pod red. Edmunda Cieślaka, Gdańsk 1982 : [recenzja] Wojciech Biliński Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 593-594
"Jan Sobieski", Zbigniew Wójcik, Warszawa 1983 : [recenzja] Wojciech Biliński Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 599
"Dzieje Krakowa, t. 2", Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Kraków 1984 : [recenzja] Wojciech Biliński Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) Jan M. Małecki (aut. dzieła rec.) s. 814-815
"Jan III Sobieski a Bałtyk", Michał Komaszyński, Gdańsk 1983 : [recenzja] Wojciech Biliński Michał Komaszyński (aut. dzieła rec.) s. 817