Znaleziono 29 artykułów

Zbigniew Morawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia dyplomacji polskiej (połowa X w. - XX w.)", pod red. Gerarda Labudy, t. 1: "połowa X w. — 1572", pod red. Mariana Biskupa, Warszawa 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Grody w Polsce środkowej i zachodniej w okresie rozbicia dzielnicowego", Jan Szymczak, Łódź 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jan Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 172
"Bizancjum a ziemie północno-zachodnio-słowiańskie we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczne", Eligia Gassowska, Wrocław 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Eligia Gąssowska (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Historia Gdańska, t. 1", oprac. zbiorowe pod red. Edmunda Cieślaka,, Gdańsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 177
"Muzułmańska sekta asasynów w piśmienictwie wieków średnich", Jerzy Hauziński, Poznań 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jerzy Hauziński (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Polityka orientala Fryderyka II Hohenstaufa", Jerzy Hauziński, Poznań 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jerzy Hauziński (aut. dzieła rec.) s. 182
Obsługa interesantów w kancelarii sądu ziemskiego w XV w. : ze studiów nad łęczyckimi rejestrami kwerendalnymi z lat 1390-1428 Zbigniew Morawski s. 299-306
"Konflikty społeczne w Lublinie w pierwszej połowie XVI wieku", Ryszard Szczygieł, Warszawa 1977 : [recenzja] Zbigniew Morawski Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 349-351
"Wit Stwosz, Ołtarz Mariacki. Epoka i środowisko", Tadeusz Dobrowolski, Kraków 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Tadeusz Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 360
"Bizantyjczycy i ich świat", Peter Arnott, przeł. Krystyna Dudziak, Warszawa 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Peter Arnott (aut. dzieła rec.) Krystyna Dudziak (aut. dzieła rec.) s. 407
"Gniezno. Zarys dziejów", Jerzy Topolski, Poznań 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 413
"Sosłowje gorożan i feodalnoje gosudarstwo w Anglii XIV wieka", L. P. Repina, Moskwa 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski L. P. Repina (aut. dzieła rec.) s. 419
"Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu. Studia nad fundacją i rozwojem uposażenia w średniowieczu", Zbigniew Perzanowski, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Zbigniew Perzanowski (aut. dzieła rec.) s. 575
"Trzemeszno, klasztor św. Wojciecha w dwóch pierwszych wiekach istnienia", Krystyna Józefowiczówna, Warszawa-Poznań 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Krystyna Józefowiczówna (aut. dzieła rec.) s. 575
"Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach", Stanisław Rybandt, Wrocław 1977 : [recenzja] Zbigniew Morawski Stanisław Rybandt (aut. dzieła rec.) s. 576-577
"Dzieje Kępna", J. Kurzawa, S. Nawrocki, Warszawa-Poznań 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski J. Kurzawa (aut. dzieła rec.) S. Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 580-581
"Ziemia prudnicka. Dzieje. Gospodarka. Kultura", pod red. Wiesława Lesiuka, [Opole] 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Wiesław Lesiuk (aut. dzieła rec.) s. 580
"Pour en finir avec le Moyen Age", Régine Pernaud, Paris 1977 : [recenzja] Zbigniew Morawski Régine Pernaud (aut. dzieła rec.) s. 583-584
"Monarchia polska i Warmia u schyłku XV wieku. Zagadnienia prawno-ustrojowe i polityczne", Jerzy Skowronek, Olsztyn 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 583
"Imiennictwo dynastii piastowskiej we wcześniejszym średniowieczu", Jacek Hertel, Poznań 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jacek Hertel (aut. dzieła rec.) s. 632-633
"Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIV wieku", Jan Pakulski, Toruń 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jan Pakulski (aut. dzieła rec.) s. 635
"Triumf Luny i Wenus. Pasja Hieronima Boscha", Anna Boczkowska, Kraków 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Anna Boszkowska (aut. dzieła rec.) s. 637-638
"Filozofia polska wieków średnich", Ryszard Palacz, Warszawa 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Ryszard Palacz (aut. dzieła rec.) s. 637
"Podział dzielnicowy Polski według statutu Bolesława Krzywoustego ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy seniorackiej", Józef Spors, Słupsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Józef Spors (aut. dzieła rec.) s. 755-756
"Ambroży Pampowski - starosta Jagiellonów. Z dziejów awansu społecznego na przełomie średniowiecza i Odrodzenia", Jacek Wiesiołowski, Wrocław [etc.] 1976 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jacek Wiesiołowski (aut. dzieła rec.) s. 757-759
"Revue Internationale d'Histoire Militaire", no 40, édition suisse, Berne 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski s. 855
"Ostrołęka", Zofia Niedziałkowska, Warszawa 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Zofia Niedizałkowska (aut. dzieła rec.) s. 856-857
"Zaplecze gospodarcze konwentu o. o. franciszkanów w Inowrocławiu od połowy XIII w. do połowy XIV w.", praca zbiorowa pod red. Aleksandry Cofty-Broniewskiej, Poznań 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Aleksandra Cofta-Broniewska (aut. dzieła rec.) s. 861-862
"Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski w XV w. Cz. 2", Jadwiga Krzyżanowska, Poznań 1979 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jadwiga Krzyżanowska (aut. dzieła rec.) s. 862