Tytuł Colloquia Theologica Ottoniana
ISSN 1731-0555
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Colloquia Theologica Ottoniana
2014, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świadectwo diakonii dobroczynnej przekonującym sposobem nowej ewangelizacji Henryk Wejman s. 7-21
Antropologia "imago Dei" jako odpowiedź na antropologię "gender" Janusz Bujak s. 41-61
Społeczne koszty wdrażania ideologii gender Monika Kacprzak s. 63-73
Ekologia osoby : relacyjno-społeczne aspekty funkcjonowania dorosłych dzieci lesbijek i gejów Ewa Jackowska s. 75-90
Mózg i umysł zwierząt Wiesław Dyk s. 91-107
Przestrzeganie zasad moralnych w działalności politycznej powinnością sumienia Marek Kluz s. 109-123
Księga Liczb jako końcowy etap w redagowaniu Pięcioksięgu? Janusz Lemański s. 125-161
Erazm z Rotterdamu i kardynał Gabriel Paleotti : dwie wizje starości Jarosław Nowaszczuk s. 163-189
Proweniencja, rozwój i specyfika "dialogowego ja" w psychologii pastoralnej Andrzej Pankalla Anna Wieradzka-Pilarczyk s. 191-207
"Donna de Paradiso" : la passione di Cristo in una sceneggiatura delle origini di frate Jacopone da Todi Angelo Rella s. 225-241
XIX Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Wrocław, 2-4 września 2013 Justyna Waluś s. 243-246
Sprawozdanie z 10. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 51. Sympozjum Biblistów Polskich, Toruń, 17-19 września 2013 Cezary Korzec s. 247-250