Tytuł Colloquia Theologica Ottoniana
ISSN 1731-0555
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Colloquia Theologica Ottoniana
2013, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiara a uporczywa terapia Henryk Wejman s. 7-16
Drugi sobór watykański : próba kontekstualnej interpretacji historycznej Jan Walkusz s. 17-40
Katechizm Kościoła Katolickiego ostatnim z dokumentów odnowy soborowej Andrzej Offmański s. 41-56
Kaznodziejstwo posoborowe : przed czy po odnowie? Andrzej Draguła s. 57-72
"Homo naturae lupus est"? : Problem relacji człowieka i natury w ujęciu historycznym i współczesnym Janusz Bujak s. 73-90
Il nero di Cluny contro il biancco di Cîteaux : aspetti simbolici e cromatici degli abiti monastici medievali Diana Del Mastro s. 91-106
Sposoby opracowania akuminu : Jakub Masen i jego cykl epigramatyczny "De Iuda proditore" Jarosław Nowaszczuk s. 107-132
Etyka w zawodzie samorządowca w aspekcie personalistycznym Tadeusz Dyk s. 133-140
Czy św. Ambroży był słabym teologiem? : Nowatorskie aspekty nauki o Trójcy Świętej w dziele "De fide" Wojciech Zimny s. 141-156
Działalność duszpasterska ks. dr. Grzegorza Okroya TChr Zofia Fenrych s. 157-178
Działalność duszpasterska o. dr. Władysława Siwka TJ w Szczecinie Michał Siedziako s. 179-204
O działaniu, zaniechaniu i dopuszczeniu śmierci Marcin Ferdynus s. 205-222
"Die Katholische Kirche und die "Zeichen der Zeit" : die Deutsche Kommission Justitia et Pax nach 1989", Jörg Lüer, Stuttgart 2013 : [recenzja] Grzegorz Chojnacki s. 223-227
"Young People and New Media : Childhood and the Changing Media Environment", Sonia Livingstone, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington DC 2008 : [recenzja] Sonia Livingstone Krzysztof Łuszczek s. 227-230