Tytuł Colloquia Theologica Ottoniana
ISSN 1731-0555
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Colloquia Theologica Ottoniana
2012, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzina chrześcijańska podstawą budowania domu i szkoły komunii w Kościele i świecie Marek Kluz s. 7-22
Historyczne i współczesne tendencje w ocenie zjawiska masturbacji Andrzej Bohdanowicz s. 23-36
Obraz moralny społeczeństwa chrześcijańskiego V wieku w świetle "De gubernatione Dei" Salwiana z Marsylii Brunon Zgraja s. 37-50
Przesłanie dotyczące problematyki grzechu w Księdze Psalmów Dariusz Adamczyk s. 51-80
Chrzest dzieci rodziców żyjących bez sakramentu małżeństwa Kazimierz Dullak s. 81-92
Prawo do sakramentu chrztu według Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. Jarosław Kodzia s. 93-108
Szafarz chrztu Piotr Kubiak s. 109-118
Specyfika przygotowania do chrztu dorosłych w świetle unormowań prawnych Kościoła łacińskiego Andrzej Maćkowski s. 119-146
Il tarantismo ed il culto di San Paolo nel viaggio etnografico di Ernesto de Martino Diana Del Mastro s. 147-162
Czy Kościół może mówić językiem mediów? : Podsumowanie badań jakościowych dotyczących przekazu przesłań religijnych w mediach Terézia Rončáková s. 163-186
"Tajemnica Izraela a Tajemnica Kościoła", Stanisław Krajewski, Warszawa 2007 : [recenzja] Michał Czajkowski Stanisław Krajewski s. 187-191
Związki księcia Ernesta Bogusława de Croya z Golczewem Robert Masalski s. 192-197
Socjolog (i nie tylko) w poszukiwaniu roli zawodowej Roman Misiak s. 197-200