Tytuł Colloquia Theologica Ottoniana
ISSN 1731-0555
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Colloquia Theologica Ottoniana
2016, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sakrament pokuty i pojednania w katechezie niemieckiej Radosław Chałupniak s. 7-32
Miłosierdzie Boże a duch nawrócenia i pokuty w XXI wieku Andrzej Draguła s. 33-44
Świadectwo nawrócenia w przekazie katechetycznym Mirosław Gogolik s. 45-59
Moralność wyznacznikiem dojrzałości człowieka Zbigniew Marek s. 61-79
Solidarność i komunikacja bliskości przejawem miłości seniora Robert Nęcek s. 81-92
Płaszczyzny kształtowania postaw pokuty i pojednania Andrzej Offmański s. 93-110
Katechetyczna formacja sumienia w warunkach sekularyzacji moralności Andrzej Potocki s. 111-141
Wychowanie do pokuty i pojednania Jan Szpet s. 143-155
Sakrament pokuty i pojedniania w aktualnych programach do szkolnego nauczania religii w Polsce Piotr Tomasik s. 157-167
Edukacyjne wspomaganie dorosłych w korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania Anna Walulik s. 169-184
Miłosierdzie Boga a duch skruchy i przebaczenia w życiu człowieka Henryk Wejman s. 185-200
Kształtowanie wrażliwości sumienia katechizowanej młodzieży w kontekście współczesnej aksjologii Anna Zellma s. 201-215
Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i północnym do 1945 roku : zarys problemu Grzegorz Wejman s. 217-238
"Księga Mądrości na dziś", Bogdan Poniży, Poznań 2014 [recenzja] Tomasz Zaklukiewicz Bogdan Poniży (aut. dzieła rec.) s. 239-241