Tytuł Colloquia Theologica Ottoniana
ISSN 1731-0555
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Colloquia Theologica Ottoniana
2013, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawa wiary w świetle "Dzienniczka" św. Faustyny i encykliki "Dives in misericordia" bł. Jana Pawła II Henryk Wejman s. 7-20
Struktura i treść krótkiej wersjimodlitwy "Ojcze nasz" : Łk 11,2B-4 Jan Flis s. 21-41
Armut als Herausforderung : die franziskanische Armutsbewegung und die Anfänge der Sozialethik Peter Schallenberg s. 43-61
W poszukiwaniu tradycji o Izaaku Janusz Lemański s. 63-76
Pierwszeństwo etyki przed techniką w świetle encykliki Benedykta XVI "Caritas in veritate" Wiesław Łużyński s. 77-90
Kościelne dzieje miasta i gminy Węgorzyno Grzegorz Wejman s. 91-119
Przygotowanie i dziękczynienie : Kan. 909 KPK Kazimierz Dullak s. 121-132
Osoba szafarza Eucharystii : Kan. 900, 903 KPK Dariusz Mazurkiewicz s. 133-146
Obowiązek sprawowania Mszy Świętej oraz jej częstotliwość : Kan. 904-905 KPK Jarosław Kodzia s. 147-164
Wybór systemu nagłośnienia pomieszczeń sakralnych Adam Rosiński s. 165-183
Ocena moralna postępów w genetyce medycznej w świetle nauczania Jana Pawła II i "Katechizmu Kościoła katolickiego" Rafał Orzech s. 185-194
Sprawozdanie z 9. Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP) i 50. Sympozjum Biblistów Polskich Piotr Briks Cezary Korzec s. 195-199
Zarys eschatologii plemienia "Beti" Franck Hervais Mbida s. 200-204
"Ksiądz Generał : opowieść o ks. Bernardzie Wituckim (1918-1993)", Piotr Zieliński, Koszalin 2010 : [recenzja] Tadeusz Ceynowa Piotr Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 205-206