Tytuł Colloquia Theologica Ottoniana
ISSN 1731-0555
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Colloquia Theologica Ottoniana
2009, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pięć lat Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego : zamierzenia i realizacja Grzegorz Wejman s. 19-34
Przyczyny i konsekwencje rezygnacji Benedykta XVI z tytułu "patriarchy Zachodu" Janusz Bujak s. 35-56
Związek obrazu Boga z obrazem własnego ojca : psychologiczne uwarunkowania Sławomir Bukalski s. 57-78
Ceremonie pogrzebowe w polskim ustawodawstwie synodalnym przełomu XX i XXI wieku Kazimierz Dullak s. 79-101
Z tradycji szpitalnictwa w dawnej Polsce Edyta Bartkowiak s. 103-121
"Kościół na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w XII wieku", red. Z. Lec, Szczecin 2008 : [recenzja] Wiesław Mróz Z. Lec (aut. dzieła rec.) s. 123-125
Sprawozdanie z sesji naukowej "Apostoł Paweł : pierwszy teolog chrześcijaństwa" w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie 24 stycznia 2009 roku Tomasz Tomaszewski s. 125-127
Grzech publiczny a mechanizm wyparcia Sławomir Bukalski s. 127-132
VI Nadbałtycka Debata Katechetyków Polskich "Liturgia w nauczaniu religii i współczesnej katechezie" : Trzęsacz, 8-9 czerwca 2009 Krzysztof Kantowski s. 191-202
    Zacytuj
  • Udostępnij