Tytuł Colloquia Theologica Ottoniana
ISSN 1731-0555
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Colloquia Theologica Ottoniana
2012, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odnowa religijna narodu przez przyjęcie orędzia fatimskiego Henryk Wejman s. 7-22
Ikonoklazm i jego argumentacja przeciwko kultowi obrazów w ostatnim z chrystologicznych sporów chrześcijańskiej starożytności Marek Pyc s. 23-36
Troska Kościoła o poprawę jakości homilii : od synodu o Eucharystii i "sacramentum caritatis" do synodu o Słowie Bożym i "verbum Domini" Henryk Sławiński s. 37-62
Celebracja homilii w kontekście celebracji Eucharystii i niedzieli Adam Kalbarczyk s. 63-80
Teologia niedzieli Johannesa Pinska a list apostolski "Dies Domini" Jana Pawła II Andrzej Krzystek s. 81-98
Świętowanie Dnia Pańskiego w perspektywie tożsamości Roman Misiak s. 99-122
Formacja eucharystyczna w programach do bierzmowania w metropolii szczecińsko-kamieńskiej Wojciech Lechów s. 123-140
Jaka Eucharystia, taka parafia : kierunki odnowy duszpasterstwa parafialnego Kazimierz Półtorak s. 141-166
W Dzień Pański : śpiewać Panu Zbigniew Woźniak s. 167-188
Sacrum profokowane : mystērion vs. happening : koegzystencja religii i kultury masowej Magdalena Dobrzyniak Przemysław Radzyński s. 189-206
Rok 1989 : konsekwencje : demokracja - pluralizm - uczestnictwo : konferencja naukowa, Zakład Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM w poznaniu, 29 listopada 2011 r. Roman Misiak s. 207-214