Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Makrospołeczne uwarunkowania modelu życia współczesnej rodziny Henryk Cudak s. 7-15
Idea zrównoważonego rozwoju a kwestia kontroli urodzin Grzegorz Ignatowski s. 17-26
Pomoc rodzinie w opiece nad chorym na schizofrenię Józefa Anna Pielkowa s. 27-36
Zagrożenia rozwoju dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Sławomir Cudak s. 37-44
Kultura ludzka – substrat wychowania człowieka Elżbieta Markiewicz s. 45-54
Wpływ wartości na przeobrażenia współczesnej rodziny w aspekcie jej trwałości Eulalia Adasiewicz s. 55-64
Eurosieroctwo – rodzina – problematyka zjawiska Izabela Kiełtyk-Zaborowska s. 65-74
Ośrodek Pomocy Społecznej jako instytucja wspierająca funkcjonowanie rodziny Ewelina Matysik s. 75-86
Wzrost po traumie związanej z doświadczaniem przemocy w rodzinie u dzieci i ich matek Nina Ogińska-Bulik s. 89-100
Ojciec i ojcostwo w eksploracjach badawczych młodzieży akademickiej Andrzej Ładyżyński s. 101-110
Wsparcie rodziny i najbliższego otoczenia a zachowania problemowe wśród młodzieży Paweł Majchrzak Nina Ogińska-Bulik s. 111-128
Znaczenie grup wsparcia w adaptacji rodziców dzieci z autyzmem Anna Banasiak s. 129-140
Udział współczesnego ojca w realizowaniu wychowawczej funkcji rodziny Zofia Frączek s. 141-156
Wychowanie dzieci w rodzinie ukraińskiej: historiografia problemu Mariya Chepil Oresta Karpenko s. 159-174
Teoretyczno – metodologiczna analiza porównawcza kierunków psychoterapii rodzinnej Jewhen Karpenko s. 175-183
Pedagogiczne wsparcie rodzin wychowujących dziecko ze szczególnymi potrzebami Iryna Palasevych s. 185-192
Współczesne wychowanie w rodzinie ukraińskiej: problematyka i perspektywy Nadiya Dudnyk s. 193-201
Specyfika pomocy psychologicznej dla rodziców w realizacji skutecznych strategii wychowania rodzinnego Ołena Halian Igor Halian s. 203-213
"Pedahohyczny poglady ta kulturno - oswytnja dyjalnyst Iwana Fyłypczaka", Marija Chepil, Hałyna Sawczyn, Drohobycz 2013 : [recenzja] Ryszard Kucha Marija Chepil (aut. dzieła rec.) Hałyna Sawczyn (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych", Henryk Cudak, Toruń 2010 : [recenzja] Czesław Wiśniewski Henryk Cudak (aut. dzieła rec.) s. 221-226