Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwestia wychowania patriotycznego i narodowego w rodzinie ukraińskiej w świetle ustaleń pedagogów ukraińskich wczoraj i dziś Ryszard Kucha s. 7-25
Pies jako istota społeczna we współczesnej rodzinie polskiej Ewa Frankiewicz s. 27-39
Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym Zofia Frączek s. 41-55
Strukturalizacja czasu w relacji rodzic–dziecko we współczesnych rodzinach : próba diagnozy w perspektywie analizy transakcyjnej Dorota Gębuś s. 57-65
Perswazja komunikatów reklamowych a zachowania młodego konsumenta Katarzyna Kolasińska-Morawska s. 67-76
Personalistyczne podejście w wychowaniu rodzinnym na tle aktualnych systemów edukacyjnych Elżbieta Markiewicz Ireneusz Skawina s. 77-87
Zakłócenia w funkcjonowaniu rodziny z doświadczeniem wahadłowej emigracji zarobkowej a problem wsparcia instytucjonalnego Agnieszka Pawlak s. 89-102
Uwarunkowania kryzysów w rodzinie : analiza problemów Karolina Woś s. 103-113
Małżeństwo i rodzina w poglądach badanej młodzieży Henryk Cudak s. 117-126
Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich dziewcząt Irena Motow s. 127-140
Obraz matki w komercyjnej reklamie prasowej Grzegorz Ignatowski s. 141-148
Starość w opiniach dwudziesto–, czterdziesto– i sześćdziesięciolatków Mariola Świderska s. 149-161
O koncentracji, spójności i aktywizacji jako strategiach budowania zaangażowania rodziny w życie szkoły i społeczności lokalnej Barbara Lulek s. 163-175
Wsparcie społeczne a poziom doświadczanego stresu rodzicielskiego u ojców dzieci z zaburzeniami rozwoju Anna Banasiak s. 177-188
Postawy rodzicielskie rodziców wychowujących dzieci z mpd Monika Czerw s. 189-198
Orientacja rodziców na pedagogię przyspieszoną Maria Janukowicz s. 199-207
"Wychowannja dytej ta mołodi w demokratycznomu suspilstwi (na prikładi Polszczy i Ukrajiny). Wychowanie dzieci i młodzieży w społeczeństwie demokratycznym (na przykładzie Polski i Ukrainy)", pod red. Mariyi Chepil, Włodzimierza Petryka i Marcina A. Stradowskiego, Warszawa 2013 : [recenzja] Ryszard Kucha Mariya Chepil (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Petryk (aut. dzieła rec.) Marcin A. Stradowski (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Preparation of pedagogue to the educational work with children and youth in Ukraine", ed. Mariya Chepil, Oresta Karpenko, Vlodzimierz Petryk, Warsaw 2013 : [recenzja] Ryszard Kucha Mariya Chepil (aut. dzieła rec.) Oresta Karpenko (aut. dzieła rec.) Vlodzimierz Petryk (aut. dzieła rec.) s. 215-217