Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Starość i niepełnosprawność wyzwaniem edukacyjnym społeczeństwa wielokulturowego Zygmunt Markocki s. 7-13
Rola kultury pedagogicznej rodziców w eliminowaniu dysfunkcji rodziny Henryk Cudak s. 15-22
Organizacyjne przesłanki operatywności systemu edukacyjnego Czesław Wiśniewski s. 23-37
Pozaszkolne instytucje kulturalne wsparciem dla rodziny w sferze rozwijania aktywności muzycznej dzieci i młodzieży szkolnej Marek Jan Kuciapiński s. 39-52
Rodzina we wspieraniu najbliższych z otyłością Mariola Świderska s. 53-59
Antynomie funkcji rodziny wielodzietnej Paulina Forma s. 62-72
Strukturalne przeobrażenia rodziny polskiej Sławomir Cudak s. 73-82
Przestępczość nieletnich – główne teorie wyjaśniające zjawisko Bożena Baster Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 83-98
Rola ojca w oddziaływaniach wychowawczych dziecka w rodzinie Wioletta Ośkiewicz s. 99-106
Obraz rodziny w reklamie prasowej i jego znaczenie dla edukacji – analiza na podstawie tygodnika „Tele Tydzień” Grzegorz Ignatowski s. 107-114
Publiczno-prawny charakter instytucjonalnej opieki nad dzieckiem trzyletnim w Polsce Nella Stolińska-Pobralska s. 115-125
Czyny zabronione nieletnich w świetle dokumentacji sądowej Bożena Baster Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 129-146
Relacje międzygeneracyjne na przykładzie kontaktów dziadków z wnukami Joanna K. Wawrzyniak s. 147-154
Globalizacja w opinii dwóch pokoleń maturzystów i ich rodziców Małgorzata Wolska-Długosz s. 155-169
Portfolio kompetencji nabytych w rodzinie szansą powrotu na rynek pracy Beata Marcinkowska Dorota Nawrat s. 171-177
Zmiana postrzegania ścieżki zawodowej – jeden zawód na całe życie, czyli zagrożenie bezrobociem Henryk Skłodowski s. 179-182
Wyzwania współczesnego rynku pracy a zasoby niezbędne do radzenia sobie z trudnościami w budowaniu ścieżki kariery zawodowej w percepcji młodzieży Małgorzata Klimka s. 183-195
"Aktualni problemy doszkillja : zbyrnyk naukowych prac", red. Marija Czepil, Drohobycz 2012 : [recenzja] Ryszard Kucha Marija Czepil (aut. dzieła rec.) s. 199-201
Streszczenia s. 202-214