Znaleziono 17 artykułów

Karol Wojtyła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie Konstytucji pastoralnej dla teologów Karol Wojtyła s. 5-18
Między ewangelizacją i katechizacją Karol Wojtyła s. 5-9
Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do Senatu i przedstawicieli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Watykan, 15 grudnia 2001 r. Karol Wojtyła s. 7-10
Vaticanum II a praca teologów : (szkic) Karol Wojtyła s. 8-14
Osoba i czyn : refleksywne funkcjonowanie świadomości i jej emocjonalizacja Karol Wojtyła s. 101-119
Troska Jana Pawła II o przyszłość wspólnoty ludzkiej Henryk Piluś Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 156-164
"Quellen zur Erneuerung. Studie zur Verwirklichung des Zweiten Vatikanischen Konzils", Karol Wojtyła", Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 192
"Der Bruder unseres Gottes - Strahlung des Vaters, Zwei Dramen", Karol Wojtyła, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Der Gedanke is eine seltsame Weite : Betrachtungen, Gedichte", Karol Wojtyła, tłum. Karl Dedecius, Freiburg-Basel-Wien 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Dedecius (aut. dzieła rec.) Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 195
"Der Rosenkranz. Bilder und Betrachtungen", Karol Wojtyła,, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 205
"Der Laden des Goldschmieds : Meditationen über das Sakrament der Ehe die sich „vorübergehend ins Drama wandeln”", Andrzej Jawień, Karol Wojtyła, Freiburg i. Br. 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Andrzej Jawień (aut. dzieła rec.) Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Kościół w tajemnicy odkupienia. Interpretacja Vaticanum II", Karol Wojtyła, oprac. A. Dobrzyński, Rzym 2012 : [recenzja] Robert Ptak A. Dobrzyński (aut. dzieła rec.) Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"Der Kreuzweg. Betrachtungen", Karol Wojtyła, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 219
Kongres Polskich Biblistów : 27-29 IX 1977 Ryszard Rubinkiewicz Karol Wojtyła s. 267-273
Quaestio de fide apud S. Joannem a Cruce Karol Wojtyła s. 418-468
"Rozważania o istocie człowieka", Karol Wojtyła, [Kraków 1999] : [recenzja] Marcin Składanowski Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 473-476
"Tajemnica Boga: Lumen gentium, Crux Cristi, Christus Rex, Immaculata", Karol Wojtyła, Kraków 2013 : [recenzja] Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 477