Znaleziono 9 artykułów

Marcin Składanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem przemocy wobec kobiet w pracach Światowej Rady Kościołów Marcin Składanowski s. 23-32
Małżeństwa mieszane wyznaniowo – ekumeniczna szansa i życiowe problemy : perspektywa teologiczna i duszpasterska Marcin Składanowski s. 43-69
Wolność sumienia i odpowiedzialność Kościoła : problem argumentacji moralnej w katolicko-protestanckich dialogach na temat aborcji Marcin Składanowski s. 55-65
The Cultural, National and Religious Identity of the Inhabitants of the Polish‑Belarusian Borderland: Historical Experiences as a Factor in Shaping the Contemporary Podlasie Region Marcin Składanowski s. 75-88
Być sobą w jedności z braćmi : refleksja o tożsamości wyznaniowej w dialogu ekumenicznym Marcin Składanowski s. 131-145
Myśl Orygenesa : metodologiczne intuicje dla współczesnych teologów Marcin Składanowski s. 151-164
Tożsamość chrześcijańska w wieloreligijnym świecie : dylematy i propozycje Światowej Rady Kościołów Marcin Składanowski s. 205-220
Aby zachować tożsamość teologii : kryzys teologii katolickiej i drogi do jego przezwyciężenia według dokumentu "Theology Today" Międzynarodowej Komisji Teologicznej Marcin Składanowski s. 246-260
"Rozważania o istocie człowieka", Karol Wojtyła, [Kraków 1999] : [recenzja] Marcin Składanowski Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 473-476