Znaleziono 5 artykułów

Henryk Piluś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia neotomizmu polskiego Henryk Piluś s. 103-121
Marie-Dominique Chenu - życie i twórczość (1895-1990) Henryk Piluś s. 107-110
Troska Jana Pawła II o przyszłość wspólnoty ludzkiej Henryk Piluś Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 156-164
Wywiad udzielony przez profesora Marie-Dominique Chenu Henrykowi Pilusiowi. Marie-Dominique Chenu Henryk Piluś s. 205-212
"Antropologia filozoficzna neotomizmu", Henryk Piluś, Warszawa 2010 : [recenzja] Piotr Mrzygłód Henryk Piluś (aut. dzieła rec.) s. 245-248