Znaleziono 1 artykuł

Andrzej Jawień

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Der Laden des Goldschmieds : Meditationen über das Sakrament der Ehe die sich „vorübergehend ins Drama wandeln”", Andrzej Jawień, Karol Wojtyła, Freiburg i. Br. 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Andrzej Jawień (aut. dzieła rec.) Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 205-206