Znaleziono 12 artykułów

Ryszard Rubinkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapłaństwo Chrystusa według Hbr 5, 1-10 Ryszard Rubinkiewicz s. 7-26
Główne linie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego święte pisma w biblii chrześcijańskiej" Ryszard Rubinkiewicz s. 9-18
Nowe aspekty egzegezy biblijnej w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej o interpretacji Biblii w Kościele Ryszard Rubinkiewicz s. 9-24
Żydzi i Judaizm w nauczaniu Jana Pawła II Ryszard Rubinkiewicz s. 11-18
Midrasz jako zjawisko egzegetyczne Ryszard Rubinkiewicz s. 11-26
Reich Gottes im frühjüdischen Schrifttum als Hintergrund der Ntl. Basileia-Verkündigung Ryszard Rubinkiewicz s. 19-32
Nowotestamentalna idea przepowiadania Ryszard Rubinkiewicz s. 37-59
Z doświadczeń dialogu międzyreligijnego w USA Ryszard Rubinkiewicz s. 105-113
"Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1989), zebr. i oprac. Waldemar Chrostowski, Ryszard Rubinkiewicz, Warszawa 1990 : [recenzja] Michał Horoszewicz Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Rubinkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 191-196
Kongres Polskich Biblistów : 27-29 IX 1977 Ryszard Rubinkiewicz Karol Wojtyła s. 267-273
Liturgia uobecnieniem zwycięstwa Boga nad mocami zła Ryszard Rubinkiewicz Wojciech Popielewski (aut. dzieła rec.) s. 296-299
"Le vie selon l'Esprit, condition de chretien", J. de la Potterie, Paris 1965 : [recenzja] Ryszard Rubinkiewicz J. de la Potterie (aut. dzieła rec.) s. 329-332