Znaleziono 41 artykułów

Waldemar Rolbiecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lenin a problemy przewidywania przyszłości Waldemar Rolbiecki s. 13-29
The Prospects of Prognoseology - the Science of Foreseeing the Future Waldemar Rolbiecki s. 67-81
Przyczynek teoretyczny do zagadnienia matematyzacji nauki Waldemar Rolbiecki s. 87-90
The Paris Academy of Moral and Political Sciences - Its Public Campaign in 1848 Waldemar Rolbiecki s. 105-118
Troska o integrację nauk o nauce Waldemar Rolbiecki s. 107-113
"Komisja Edukacji Narodowej na tle roli oświaty w dziejowym rozwoju Polski", Bogdan Suchodolski, Warszawa 1972 : [recenzja] Waldemar Rolbiecki Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 145-148
"Towarzystwa Naukowe w Polsce", Waldemar Rolbiecki, Warszawa 1972 : [recenzja] Eugeniusz Geblewicz Waldemar Rolbiecki (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Organizacja i finansowanie nauki polskiej w okresie międzywojennym", Bohdan Jaczewski, Wrocław 1971 : [recenzja] Waldemar Rolbiecki Bohdan Jaczewski (aut. dzieła rec.) s. 153-155
Od "Studium generale florentine" do "Chorus Achademiae Florentinae", pierwszej włoskiej akademii renesansowej Waldemar Rolbiecki s. 191-220
Ocena kwartalnika "Zagadnienia Naukoznawstwa" na zebraniu Komitetu Naukoznawstwa PAN Waldemar Rolbiecki s. 192-194
Le mouvement scientifique social et son rôle dans l'évolution de la science Waldemar Rolbiecki s. 197-204
Rewizyta w Warszawie redaktora naczelnego "Woprosow Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" Waldemar Rolbiecki s. 203-204
Przeszłość a przyszłość towarzystw naukowych Waldemar Rolbiecki s. 245-279
Révolutions organisatrices dans la science Waldemar Rolbiecki s. 287-292
"Powstawanie nowych dyscyplin naukowych. Materiały z posiedzeń Konwersatorium Naukoznawczego Polskiej Akademii Nauk", Wrocław 1973 : [recenzja] Waldemar Rolbiecki s. 352-354
"Nowożytne społeczności uczonych", Waldemar Voisé, Warszawa 1973 : [recenzja] Waldemar Rolbiecki Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 354-356
"Ilustrowana kronika nauki polskiej" w warszawskim "Expressie Wieczornym" Waldemar Rolbiecki s. 359-361
Sympozjum "Historia nauki i techniki w edukacji permanentnej" Waldemar Rolbiecki s. 385-391
Partyjna narada historyków Waldemar Rolbiecki s. 409-410
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Waldemar Rolbiecki s. 410-412
Rodowód i narodziny towarzystw naukowych Waldemar Rolbiecki s. 449-481
Posiedzenie nNaukowe Zespołu Historii Metodologii Waldemar Rolbiecki s. 464-466
"Polska Stancja Naukowa w Paryżu w latach 1893-1978", Danuta Rederowa, Bohdan Jaczewski, Waldemar Rolbiecki, Wrocław 1982 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Bohdan Jaczewski (aut. dzieła rec.) Danuta Rederowa (aut. dzieła rec.) Waldemar Rolbiecki (aut. dzieła rec.) s. 488-490
Ewolucja prognostyki Waldemar Rolbiecki s. 507-526
"Jubileusz 150-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego 1820-1970", Płock 1972 : [recenzja] Waldemar Rolbiecki s. 569-570
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Waldemar Rolbiecki s. 589-591
Za co powinniśmy kochać Leona Winiarskiego? Waldemar Rolbiecki s. 601-602
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Waldemar Rolbiecki s. 604-606
"Towarzystwo Naukowe przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej (1820-1830)", Waldemar Rolbiecki, Wrocław 1969 : [recenzja] Bogusław Leśnodorski Waldemar Rolbiecki (aut. dzieła rec.) s. 615-617
Sympozjon chronozoficzny Waldemar Rolbiecki s. 620-622
"W kręgu inspiracji leninowskich. Materiały z Centralnej Sesji Naukowej PAN w 100-lecie urodzin W. I. Lenina (Warszawa, 14-15 kwietnia 1970 r.)", Wrocław 1971 : [recenzja] Waldemar Rolbiecki s. 662-666
Wizyta w redakcji "Woprosow Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" Waldemar Rolbiecki s. 676-677
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Metodologii Waldemar Rolbiecki Małgorzata Terlecka s. 694-698
Problem wart badawczego trudu Waldemar Rolbiecki s. 715-720
Współpraca nauki polskiej z nauką radziecką w 30-leciu PRL Waldemar Rolbiecki Jerzy Róziewicz s. 719-734
XIII Międzynarodowy Kongres Historii Nauki Waldemar Rolbiecki s. 729-732
Oferta Polskiej Akademii Umiejętności zorganizowania nauki w Polsce Ludowej Waldemar Rolbiecki s. 743-768
Rada Nauk Ścisłych i Stosowanych : jej utworzenie w 1936 r. jako etap na drodze nauki polskiej do Polskiej Akademii Nauk Waldemar Rolbiecki s. 745-758
Druga strona medalu, czyli - doceńmy nieprofesjonalistów Waldemar Rolbiecki s. 810-812
150-lecie Towarzystwa Naukowego Płockiego Waldemar Rolbiecki s. 834-837
"Polskie towarzystwa naukowe ogólne w latach 1944-1964 jako forma organizacji działalności naukowej", Waldemar Rolbiecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Andrzej Biernacki Waldemar Rolbiecki (aut. dzieła rec.) s. 835-837