Znaleziono 132 artykuły

Waldemar Voisé

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lektura wielce osobliwa czyli o odczytywaniu wystawy Anatomia czasu, Muzeum Techniki w Warszawie 1979 Waldemar Voisé
Refleksje nad lekturą Analysis, Harmony and Synthesis in Ancient Thought, edited by Jorma K. Mattila and Arto Siitonen Waldemar Voisé
Refleksje nad lekturą ... Waldemar Voisé
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé
Stanisław Leszczyński, le "Philospohie Bienfaisant" à mi-chemin de l'utopie Waldemar Voisé
Sebastian Castellion (1515-1563) o tolerancji i rozumie Waldemar Voisé s. 2-14
Pierwszy wykład z historii nauki czyli arystotelesowski wstęp do "Metafizyki" Waldemar Voisé s. 3-13
Życie i twórczość Keplera w świetle najnowszych badań Waldemar Voisé s. 3-9
Tęsknota przekracza nadzieję Andrzej Biernacki Waldemar Voisé s. 7-29
O zadaniach i metodzie historii nauk społecznych Waldemar Voisé s. 9-56
[Qu'est-ce donc que la science?] Waldemar Voisé s. 29-32
Time in Science, Literature and Art - a Soviet View and Some Other Problems Waldemar Voisé s. 51-60
"Histoire générale des techniques", t. I: "Les origines de la civilisation tehcnique", pod red. Maurice Daumasa, Paris 1962 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Waldemar Voisé Maurice Daumas (aut. dzieła rec.) s. 85-88
Jakuba Gadebuscha Pochwała Królestwa Polskiego Tadeusz Bieńkowski Waldemar Voisé s. 91-108
Past and Future of Modern Scientific Communities Waldemar Voisé s. 95-108
Aksjologika : toruńska logika i aksjologika lat 1946-1950 po pół wieku Waldemar Voisé s. 107-121
"Les savants de la Renaissance et les prémisses de la sociologie", Waldemar Voisé, Paris 1963 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 108
Jakub Burckhardt w świetle współczesnych studiów Władyslaw Czapliński Waldemar Voisé Jerzy Łanowski s. 109
"Science and Culture. A Study of Cohesive and Disjunctive Forces", pod red. Geralda Holtona, Boston 1965 : [recenzja] Waldemar Voisé Gerald Holton (aut. dzieła rec.) s. 109-110
"The Intellectual Revolution of the Seventeenth Century", Charles Webster, Londyn 1974 : [recenzja] Waldemar Voisé Charles Webster (aut. dzieła rec.) s. 110-111
Dawna historiografia i nowe kłopoty z historią Waldemar Voisé Gioacchino Gargallo di Castel Lentini (aut. dzieła rec.) s. 114-115
Le premier projet de l'Académie Russe des Sciences à la lumière de la correspondance de Leibniz avec Pierre Ier Waldemar Voisé s. 115-127
Marcin Śmiglecki: Logika (1618), Zamość, Oxford i perspektywy Waldemar Voisé s. 117-124
Sto lat "Kultury Renesansu w Italii" Jakuba Burckhardta Waldemar Voisé s. 117-121
Dwa wybory tekstów jeden problem Waldemar Voisé Edgar Hunger (aut. dzieła rec.) Raymond Zouckermann (aut. dzieła rec.) s. 119-122
"Das Problem der Kontinuität", Eike Haberland, Friedrich Kaulbach, Georg May, Günther Mühle, Hans Schaeffer, Peter Schneider, Otto Saame, Mainz 1970 : [recenzja] Waldemar Voisé Eike Haberland (aut. dzieła rec.) Friedrich Kaulbach (aut. dzieła rec.) Georg May (aut. dzieła rec.) Günther Mühle (aut. dzieła rec.) Otto Saame (aut. dzieła rec.) Hans Schaeffer (aut. dzieła rec.) Peter Schneider (aut. dzieła rec.) s. 122-123
"Myśl społeczna siedemnastego wieku", Waldemar Voisé, Warszawa 1970 : [recenzja] Izydora Dąmbska Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 126-127
"Thaumantias. Liber de arcu coelesti deque colorum apparentium natura, ortu et causis", Ioannes Marcus Marci, Praha 1968 : [recenzja] Waldemar Voisé Ioannes Marcus Marci (aut. dzieła rec.) s. 127-129
"Albrecht Dürer", Jan Białostocki, Warszawa 1970 : [recenzja] Waldemar Voisé Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 128-130
"Der Kosmos des Mittelalters", Wolfram von den Steinen, Bern-München 1959 : [recenzja] Waldemar Voisé Wolfram von den Steinen (aut. dzieła rec.) s. 129-130
La palais de Wilanów : l'invitation au voyage à travers le temps et l'espace Waldemar Voisé s. 129-134
"John Wilkins 1614-1672. An Intellectual Biography", Barbara J. Shapiro, Berkeley-Los Angeles 1969 : [recenzja] Waldemar Voisé Barbara J. Shapiro (aut. dzieła rec.) s. 133-135
Pogranicze historii filozofii i historii nauki Karol Głombiowski Waldemar Voisé Erhard Albrecht (aut. dzieła rec.) s. 134-137
"Francis Bacon and Socialized Science", Antoinette Mann Peterson, Springfield 1973 : [recenzja] Waldemar Voisé Antoinette Mann Peterson (aut. dzieła rec.) s. 136
"Bau und Bildung des Weltalls. Kosmologische Vorstellungen in Dokumenten aus zwei Jahrtausenden", Bernhard Sticker, Freiburg-Basel-Wien 1967 : [recenzja] Waldemar Voisé Bernhard Sticker (aut. dzieła rec.) s. 137-138
Montaigne i pierwsza książka o Polsce w języku francuskim Waldemar Voisé s. 137-140
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 143-146
"Utopiści XVI i XVII wieku o wychowaniu i szkole", Waldemar Voisé, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Kempfi Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 144-146
Machiavel et Guichardin ou la naissance de l'historisme moderne Waldemar Voisé s. 147-176
Pokłosie jubileuszu Macieja z Miechowa Alodia Kawecka-Grzybowa Waldemar Voisé Stefan Zabłocki Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 147-159
Les sources anciennes de la "Nouvelle Science" de Giambattista Vico Waldemar Voisé s. 147-157
Podróż naukowa do Holandii (19-31 październik 1962) Waldemar Voisé s. 151-152
L'objet et la méthode de l'histoire des sciences sociales Waldemar Voisé s. 155-164
"Rassegna e prospettive degli studi comeniani oggi", Giuliana Limiti, Roma 1968 : [recenzja] Waldemar Voisé Giuliana Limiti (aut. dzieła rec.) s. 159-160
Das Leben und Wirken Keplers im Lichte der neuesten Forschungen Waldemar Voisé s. 161-167
Początek czy koniec ewolucji poglądów filozofa nauki? Waldemar Voisé Ludovico Geymonat (aut. dzieła rec.) s. 162-165
La découverte Copernicienne aux yeux de Henri Poincaré Waldemar Voisé s. 167-175
Considérations sur les cours d'histoire des sciences Waldemar Voisé s. 169-172
Po co podróżował Guliwer? Waldemar Voisé s. 169-180
"Struktur und soziale Funktion der Universität Basel", Andreas Miller, Winterthur 1955 : [recenzja] Waldemar Voisé Andreas Miller (aut. dzieła rec.) s. 172-173
Maupertuis' Integrationism in Olden Days and Today Waldemar Voisé s. 177-188
"Aristoteles' Werk und Geist", Josef Zürcher, Paderborn 1952 : [recenzja] Waldemar Voisé Josef Zürcher (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Elementy filozofii Newtona", Voltaire, Warszawa 1956 : [recenzja] Waldemar Voisé s. 180-181
"G.-W. Leibniz a russkaja kultura. Iz istorii mieżdunarodnych naucznych i kulturnych swiaziej", W. I. Czuczmariew, Moskwa 1968 : [recenzja] Waldemar Voisé W. I. Czuczmariew (aut. dzieła rec.) s. 184-185
Leibniz's Model of Political Thinking Waldemar Voisé s. 187-205
"Odczyty filozoficzne", Tadeusz Czeżowski, Toruń 1958 : [recenzja] Waldemar Voisé Tadeusz Czeżowski (aut. dzieła rec.) s. 187-188
Nowe czasopismo z pogranicza historii i filozofii nauki Waldemar Voisé s. 200-201
Cenne publikacje prof. B. H. Slichera van Batha z historii ekonomii i demografii Waldemar Voisé s. 201-202
Wydawnictwo jubileuszowe ku czci profesora Bonjour Waldemar Voisé Edgar Bonjour (aut. dzieła rec.) s. 206-207
Korespondencja Amerbachów Waldemar Voisé s. 207-210
"Die Matrikel der Universität Basel", Hans Georg Wackernagel, Basel 1956 : [recenzja] Waldemar Voisé Hans Georg Wackernagel (aut. dzieła rec.) s. 210-212
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 211-215
Franck Bourdier o początkach naukowego myślenia Waldemar Voisé s. 224-225
"Utopiści XVI i XVII wieku o wychowaniu i szkole", oprac. Waldemar Voisé, Wrocław [etc.] 1972 : [recenzja] Joanna Płaza Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 229-233
Z pobytu R. Hooykaasa w Polsce Waldemar Voisé s. 234-235
Kuks - the Ethics and the Aesthetic Waldemar Voisé s. 283-292
Karta z dziejów kopernikanizmu: Jena w czasach wczesnego oświecenia Waldemar Voisé s. 289-296
Grocjusz, uczeń Galileusza Waldemar Voisé s. 295-299
Jubileuszowe publikacje Uniwersytetu Bazylejskiego z zakresu historii nauki Waldemar Voisé s. 317-318
Włoskie imprezy Roku Galileusza. Refleksje obserwatora Waldemar Voisé s. 325-331
Trzy książki o renesansie Waldemar Voisé Claude-Gilbert Dubois (aut. dzieła rec.) Antoinette Mann Paterson (aut. dzieła rec.) Héléne Védrine (aut. dzieła rec.) s. 338-340
Początki historii historiografii i kultury we Francji Waldemar Voisé s. 341-349
Leibniz po 250 latach : na marginesie Journées Leibniz w Paryżu i Internazionaler Leibniz-Konress w Hanowerze Waldemar Voisé s. 341-345
"Nowożytne społeczności uczonych", Waldemar Voisé, Warszawa 1973 : [recenzja] Waldemar Rolbiecki Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 354-356
O historii nauki w epoce humanizmu i reformacji Waldemar Voisé R. Hooykaas (aut. dzieła rec.) s. 355-363
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 361-366
"Comenio o della pedagogia", Mario Alighiero Manacorda, Roma 1974 : [recenzja] Waldemar Voisé Mario Alighiero Manacorda (aut. dzieła rec.) s. 367-369
"Erasmus of Christendom", Roland H. Bainton, New York 1969 : [recenzja] Waldemar Voisé Roland H. Bainton (aut. dzieła rec.) s. 369-371
"The Voices of Time. A Cooperative Survey of Man's Views of Time as Expressed by the Sciences and Humanities", pod red. J. T. Frasera, New York 1966 : [recenzja] Waldemar Voisé J. T. Fraser (aut. dzieła rec.) s. 377-379
"Logistica e Filosofia", Vol. 1, Michele Malatesta, Napoli 1974 : [recenzja] Waldemar Voisé Michele Malatesta (aut. dzieła rec.) s. 380
"Descartes ou le combat pour la vérité", Pierre Mesnard, Paris 1966 : [recenzja] Waldemar Voisé Pierre Mesnard (aut. dzieła rec.) s. 381-382
Myśliciele i praktycy", Waldemar Voisé, Warszawa 1963 : [recenzja] Jan Legowicz Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 385-387
"Introduction à la lecture de Platon suivi de Entretiens sur Descartes", Alexandre Koyré, Paris 1962 : [recenzja] Waldemar Voisé Alexandre Koyré (aut. dzieła rec.) s. 426-428
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki PAN za rok 1956 Waldemar Voisé s. 427-433
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 429-447
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 437-442
Jan Amos Komeński w świetle pokłosia sesji jubileuszowych 1970 r. Waldemar Voisé s. 461-464
Pierwotny projekt rosyjskiej Akademii Nauk w świetle korespondencji Leibniza z Piotrem I Waldemar Voisé s. 463-475
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 485-491
"Europolonica", Waldemar Voisé, Wrocław 1981 : [recenzja] Zofia Libiszowska Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 488-491
"Les universités Polonaises", Zofia Skubała, Zbigniew Tokarski, Varsovie 1959 : [recenzja] Waldemar Voisé Zofia Skubała-Tokarska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Tokarski (aut. dzieła rec.) s. 494-495
Międzynarodowe Kolokwium Komeniologiczne w Przerowie Waldemar Voisé s. 521-522
List do Redakcji "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki". Odpowiedź profesorowi Eugeniuszowi Olszewskiemu Waldemar Voisé s. 525
Erhard Weigel (1625-1699) czyli u progu Wieku Oświecenia (z okazji 300 rocznicy jego książki Idea Matheseos Universae) Waldemar Voisé s. 527-544
Cyrano de Bergac między heliocentryzmem a darwinizmem Waldemar Voisé s. 537-545
"Rechenpfennige. Aufsätze zur Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Kurt Vogel", München 1968 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Waldemar Voisé s. 546-548
Nowe perspektywy historii nauki Waldemar Voisé s. 553-556
O roli braci polskich w dziejach nauki Waldemar Voisé Ludwik Chmaj (aut. dzieła rec.) s. 554-557
O utopii i wyobraźni intelektualnej u progu oświecenia Waldemar Voisé Madeleine Alcover (aut. dzieła rec.) Erica Harth (aut. dzieła rec.) Charles Rihs (aut. dzieła rec.) s. 562-567
Wolfgang Röd o dawnym i nowym stylu myślenia Waldemar Voisé Wolfgang Röd (aut. dzieła rec.) s. 563-566
"Frycza Modrzewskiego nauka o państwie i prawie", Waldemar Voisé, pod redakcja naukowa Juliusza Bardacha, Warszawa 1956, Książka i Wiedza, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Prawnych, Studia nad Histotią Państwa i Prawa, Seria II, t. 3, s. 365, 3 nlb. [recenzja] Janusz Pelc Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 563-570
"Die Matrikel der Universität Basel", Band III: "1601/2-1665/66", Hans Georg Wackernagel, Basel 1962 : [recenzja] Waldemar Voisé Hans Georg Wackernagel (aut. dzieła rec.) s. 568-570
"Europäische Horizonte im Denken Jacob Burckhardts", Werner Kaegi, Basel-Stuttgart 1962 : [recenzja] Waldemar Voisé Werner Kaegi (aut. dzieła rec.) s. 572-573
"Początki nowożytnych nauk społecznych (Epoka Renesansu, jej narodziny i schyłek)", Waldemar Voisé, Warszawa 1962 : [recenzja] Stanisław Arnold Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 582-584
Seminarium w Tours poświęcone Odrodzeniu Waldemar Voisé s. 591-592
Rola Ślązaków z okręgu jeleniogórsko-legnickiego w życiu naukowo-kulturalnym polskiego Renesansu (na marginesie książki) Waldemar Voisé Ewa Maleczyńska (aut. dzieła rec.) s. 591-593
Nauka o państwie i prawie w ostatnio wydanych pracach Jerzego Landego Waldemar Voisé Jerzy Lande (aut. dzieła rec.) s. 594-595
"Essays on the sociology of culture", Karl Mannheim, London 1956 : [recenzja] Waldemar Voisé Karl Mannheim (aut. dzieła rec.) s. 604-605
"Les idées morales, sociales et politiques de Platon", Pierre Lachièze-Rey, Paris 1951 : [recenzja] Waldemar Voisé Pierre Lachièze-Rey (aut. dzieła rec.) s. 631-633
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 635-642
Descartes antihistorien Waldemar Voisé s. 635-640
"La Renaissance - histoire d'une révolution culturelle", Eugenio Garin, Paris 1970; "Les premiers défenseurs de la liberté religieuse", J. Lecler, M. F. Valkhoff, Paris 1970; "Gianfrancesco Pico della Mirandola (1469-1533) and his critique of Aristotle", Charles B. Schmitt, The Hague 1967; "Thomas More et la crise de la pensée européenne", André Prévost, Paris 1969 : [recenzja] Waldemar Voisé Eugenio Garin (aut. dzieła rec.) J. Lecler (aut. dzieła rec.) André Prévost (aut. dzieła rec.) Charles B. Schmitt (aut. dzieła rec.) M. F. Valkhoff (aut. dzieła rec.) s. 647-651
"Jan Kirstein Cerasinus (1507-1561) krakowski prawnik doby Odrodzenia. Studium z dziejów praw obcych i literatury prawniczej w Polsce", Lesław Pauli, Kraków 1971 : [recenzja] Waldemar Voisé Lesław Pauli (aut. dzieła rec.) s. 667-668
Refleksje na temat historiografii Waldemar Voisé Pieter Geyl (aut. dzieła rec.) s. 668-671
"Erhard Weigel (1625-1699). Materialen zur Erforschung seines Wirkens", Herman Schüling, Giessen 1970 : [recenzja] Waldemar Voisé Herman Schüling (aut. dzieła rec.) s. 670
Refleksje nad lekturą - „Oblicza pluralizmów”, Stanisław Ehrlich, Warszawa 1980 Waldemar Voisé s. 681-688
"Galilée. Aspects de sa vie et de son oeuvre", Paris 1968 : [recenzja] Waldemar Voisé s. 688-689
"The Renaissance Idea of Wisdom", Eugene F. Rice Jr., Cambridge 1958 : [recenzja] Waldemar Voisé Eugene F. Rice Jr. (aut. dzieła rec.) s. 689-690
"The Idea of the University", Karl Jaspers, Boston 1959 : [recenzja] Waldemar Voisé Karl Jaspers (aut. dzieła rec.) s. 694-695
"Uniwersytety w Wielkiej Brytanii", James Duff, Londyn 1960 : [recenzja] Waldemar Voisé James Duff (aut. dzieła rec.) s. 695-696
"Esquisse d'une histoire de l'idée de Nature", Robert Lenoble, Paris 1969 : [recenzja] Waldemar Voisé Robert Lenoble (aut. dzieła rec.) s. 715
Leibniz i historia nauki o Ziemi Waldemar Voisé s. 716
"The Study of Time. Proceedings of the First Conference of International Society for the Study of Time. Oberwolfach (Black Forest)", J. T. Fraser, F. C. Haber, G. H. Müller, Berlin 1972 : [recenzja] Waldemar Voisé J. T. Fraser (aut. dzieła rec.) F. C. Haber (aut. dzieła rec.) G. H. Müller (aut. dzieła rec.) s. 721-723
"Dwa studia o Platonie", Izydora Dąmbska, Kraków 1972 : [recenzja] Waldemar Voisé Izydora Dąmbska (aut. dzieła rec.) s. 726-727
"Pour connaître la pensée de A. Comte", Pierre Arnaud, Paris 1969 : [recenzja] Waldemar Voisé Pierre Arnaud (aut. dzieła rec.) s. 743-744
"Dżordano Bruno", Aleksandr Chaimowicz Gorfunkiel, Moskwa 1973 : [recenzja] Waldemar Voisé Aleksandr Chaimowicz Gorfunkiel (aut. dzieła rec.) s. 745-746
O współżyciu z czasem Waldemar Voisé J. T. Fraser (aut. dzieła rec.) P. Ricoeur (aut. dzieła rec.) s. 749-753
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 753-758
Moskiewskie refleksje o sztuce myślenia i myśleniu o sztuce i nauce Waldemar Voisé s. 784-786
Trzecia międzynarodowa konferencja badań nad czasem Waldemar Voisé s. 822-824
"Nikolaus von Kues. Wissenschaftliche Konferenz des Plenums der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berin anlässlich der 500. Wiederkehr seines Todesjahres. Referate und Diskussionsbemerkungen", Berlin 1965 : [recenzja] Waldemar Voisé s. 830
"La bibliothèque idéale des jeunes", Franz Weyergans, Paris 1966 : [recenzja] Waldemar Voisé Franz Weyergans (aut. dzieła rec.) s. 842-844