Znaleziono 11 artykułów

Małgorzata Terlecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe czasopismo poświęcone metodologii nauk Małgorzata Terlecka s. 141
Posiedzenie Rady Naukowej Małgorzata Terlecka s. 176
Posiedzenia Rady Naukowej Małgorzata Terlecka s. 371-372
Kolokwium poświęcone nauce średniowiecznej Małgorzata Terlecka s. 412
Historia nauk o człowieku Małgorzata Terlecka s. 422-424
"Średniowiecze", Paweł Czartoryski, "Historia nauki polskiej", pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław 1970 : [recenzja] Małgorzata Terlecka Paweł Czartoryski (aut. dzieła rec.) s. 612-616
Posiedzenie Rady Naukowej Małgorzata Terlecka s. 683
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Metodologii Waldemar Rolbiecki Małgorzata Terlecka s. 694-698
Średniowiecze - dalekie czy bliskie? Małgorzata Terlecka Friedrich Heer (aut. dzieła rec.) Jean Jolivet (aut. dzieła rec.) Georges de Lagarde (aut. dzieła rec.) s. 761-764
Posiedzenie Komisji ds. Upowszechniania i Nauczania Historii Nauki i Techniki Małgorzata Terlecka s. 805-806
Posiedzenie Rady Naukowej Małgorzata Terlecka s. 826