Znaleziono 15 artykułów

Hanna Popowska-Taborska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W poszukiwaniu językowego obrazu świata. 'Dom', 'praca', 'wolność', a także 'honor' i 'Europa' w kaszubskich dialektach i w powstającym kaszubskim języku literackim Hanna Popowska-Taborska s. 53-71
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Współczesny status kaszubszczyzny Hanna Popowska-Taborska s. 54-55
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Leszek Moszyński (1928-2006) Hanna Popowska-Taborska s. 59-62
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z działalności naukowej w 1990 r. : Odczyty przedstawione na Zebraniach Ogólnych : Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka : (założenia podstawowe książki o tym samym tytule) Hanna Popowska-Taborska s. 93-98
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Stosowane przez językoznawców metody wnioskowań na temat kultury dawnych Słowian Hanna Popowska-Taborska s. 94-95
Refleksje na marginesie badań kaszubskich zabytków językowych Hanna Popowska-Taborska s. 101-109
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Na tropie dawnych kaszubskich formuł magicznych Hanna Popowska-Taborska s. 123-125
Ślady dawnych wierzeń słowiańskich utrwalone w kaszubskiej leksyce Hanna Popowska-Taborska s. 144-157
Opozycja 'swoi'/'obcy' w języku ginących społeczności Drzewian Połabskich i pomorskich Słowińców Hanna Popowska-Taborska s. 215-222
O archaiczności kaszubszczyzny i o domniemanym jej pochodzeniu Hanna Popowska-Taborska s. 225-241
Pięćdziesiąt lat badań kaszuboznawczych w Polskiej Akademii Nauk Hanna Popowska-Taborska s. 279-291
"Słownik etymologiczny kaszubszczyzny", t. 1-3, Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska, Warszawa 1994-1999 : [recenzja] Jerzy Treder Wiesław Boryś (aut. dzieła rec.) Hanna Popowska-Taborska (aut. dzieła rec.) s. 325-331
"Dramaty Bernarda Sychty, tom I, dramaty obyczajowe", Jerzy Treder, Jan Walkusz, Gdańsk 2008 : [recenzja] Hanna Popowska-Taborska Jerzy Treder (aut. dzieła rec.) Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 333-336
"Z różnych szuflad : prace wybrane, relacje, wspomnienia", Hanna Popowska-Taborska, Warszawa 2010 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Hanna Popowska-Taborska (aut. dzieła rec.) s. 409-411
Wspomnienie o Friedhelmie Hinze - badaczu kaszubszczyzny Hanna Popowska-Taborska s. 449-453