Znaleziono 37 artykułów

Jerzy Treder

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ò kaszëbiznie tłómaczeniô "Triptikù Rzimsczégò" Jerzy Treder s. 33-37
Czesi o kaszubszczyźnie literackiej : (z kontaktów L. Bądkowskiego z R. Raczyńskim) Jerzy Treder s. 38-42
Historyk o nazwach "Gdańsk" i "Gdania" Jerzy Treder s. 43-55
Kaszëbizna dokôzów Antóna i Alekségò Peplińsczich Jerzy Treder s. 55-61
Poglądy Jana Trepczyka na kaszubszczyznę Jerzy Treder s. 67-83
Kaszubszczyzna prozy Aleksandra Labudy i jego gramatyka Jerzy Treder s. 113-156
Współczesne tendencje rozwoju kaszubszczyzny : (język kaszubski w literaturze, szkole, Kościele i mediach) Jerzy Treder s. 123-130
O frazeologii dialektalnej ponownie Jerzy Treder s. 141-154
Czynniki aktywizujące rozwój kaszubszczyzny literackiej dziś Jerzy Treder s. 149-157
Normalizacja języka w reedycjach dzieł literatury kaszubskiej : na marginesie nowego wydania dramatów B. Sychty Jerzy Treder s. 163-174
Nazwy z Pomorza w utworach Stefana Żeromskiego Jerzy Treder s. 187-208
Leksemy nazywające insekty w kaszubskiej frazeologii Jerzy Treder s. 187-197
Kościół, jego wystrój i otoczenie we frazeologii : nie tylko polskiej Jerzy Treder s. 195-208
"Александp д. Дупиценко", W. M. Mokijenko, W. Lubaś, Opole 2011 : [recenzja] Jerzy Treder W. Lubaś (aut. dzieła rec.) W. M. Mokijenko (aut. dzieła rec.) s. 271-286
Z historii badań kaszubszczyzny : gwara luzińska Jerzy Treder s. 277-294
"Rząd czasowników w kaszubszczyźnie", Marek Cybulski, Gdańsk-Rumia 2001 : [recenzja] Jerzy Treder Marek Cybulski (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Nazwy ptaków we frazeologii i inne studia z frazeologii i paremiologii polskiej", Jerzy Treder, Gdańsk 2005 : [recenzja] Marek Cybulski Jerzy Treder (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"O historii literatury kaszubsko-pomorskiej i jej twórcach", J. Borzyszkowski, Gdańsk 2012, "Tatczëzna. Literackie obrazy Kaszub", A. Kuik-Kalinowska, Gdańsk-Słupsk 2010 : [recenzja] Jerzy Treder J. Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) A. Kuik-Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 306-314
Słowniczek kaszubsko-polski Jerzy Treder s. 316-321
Krytycznie o wydaniu "Małego katechizmu" Ceynowy Jerzy Treder Florian S.W. Ceynowa (aut. dzieła rec.) Marcin Luter (aut. dzieła rec.) s. 324-333
"Słownik etymologiczny kaszubszczyzny", t. 1-3, Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska, Warszawa 1994-1999 : [recenzja] Jerzy Treder Wiesław Boryś (aut. dzieła rec.) Hanna Popowska-Taborska (aut. dzieła rec.) s. 325-331
"Historia kaszubszczyzny w zarysie", Monika Kowalczyk, Gdynia 2014 : [recenzja] Jerzy Treder Monika Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 326-334
"Dramaty Bernarda Sychty, tom I, dramaty obyczajowe", Jerzy Treder, Jan Walkusz, Gdańsk 2008 : [recenzja] Hanna Popowska-Taborska Jerzy Treder (aut. dzieła rec.) Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 333-336
Leksem "ksiądz" i bliskoznaczne we frazeologii : nie tylko polskiej Jerzy Treder s. 333-344
"Słowotwórstwo kaszubskiego przymiotnika : formacje denominalne", Beata Milewska, Gdańsk 2013 : [recenzja] Jerzy Treder Beata Milewska (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich", Lidia Przymuszała, Opole 2013 : [recenzja] Jerzy Treder Lidia Przymuszała (aut. dzieła rec.) s. 338-341
"Historia kaszubszczyzny literackiej : studia", Jerzy Treder, Gdańsk 2005 : [recenzja] Marek Cybulski Jerzy Treder (aut. dzieła rec.) s. 346-348
Opinia o kaszubskim przekładzie "Ewangelii Św. Łukasza" E. Gołąbka Jerzy Treder s. 360-364
Profesor Hanna Popowska-Taborska - wybitna slawistka, pomorzoznawczyni i kaszubolog Jerzy Treder s. 367-373
Leksemy „papież” i „biskup” we frazeologii (nie tylko polskiej) Jerzy Treder s. 375-381
"Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego", Stefan Ramułt, scalił i znormalizował Jerzy Treder, Gdańsk 2003 : [recenzja] Marek Cybulski Stefan Ramułt (aut. dzieła rec.) Jerzy Treder (aut. dzieła rec.) s. 377-380
"Wielkie Pomorze : mit i literatura", red. A. Kuik-Kalinowska, "Od Smętka do Stolema : wokół literatury Kaszub", A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, Gdańsk-Słupsk 2009 : [recenzja] Jerzy Treder D. Kalinowski (aut. dzieła rec.) A. Kuik-Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 386-389
"Poezja zrzeszyńców" w serii „Biblioteka Pisarzy Kaszubskich” : (promocja, IK 25.04.2014) Jerzy Treder s. 391-395
"Kaszubi : wierzenia i twórczość", ze Słownika Sychty zgromadził i ułożył Jerzy Treder, Gdańsk 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Jerzy Treder (aut. dzieła rec.) s. 399-400
SEK nagrodzony przez Prezesa Rady Ministrów Jerzy Treder s. 401-402
"Nazwy z Pomorza w utworach Stefana Żeromskiego", Jerzy Treder, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Jerzy Treder (aut. dzieła rec.) s. 414
O kaszubszczyźnie na posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN Jerzy Treder s. 427-429