Znaleziono 46 artykułów

Jan Piskurewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współpraca Alberta Einsteina z Maria Skłodowską-Curie w Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej przy Lidze Narodów (1922-1932) Jan Piskurewicz s. 7-24
Zarys historii Towarzystwa : Towarzystwo Naukowe Warszawskie Jan Piskurewicz Leszek Zasztowt s. 35-103
Stanisław Michalski w dziejach nauki polskiej pierwszej połowy XX wieku Jan Piskurewicz s. 55-92
Ośrodki upowszechniania nauki polskiej we Włoszech w latach 1918-1939 Jan Piskurewicz s. 57-70
Artur Wołyński i jego działalność popularyzująca naukę polską we Włoszech w drugiej połowie XIX wieku Jan Piskurewicz s. 63-77
Stypendia Carnegie-Curie, Maria Skłodowska Curie i jej stypendyści Jan Piskurewicz s. 95-108
Kontakty naukowe polsko-rumuńskie 1918-1939 Jan Piskurewicz s. 109-122
Raport ambasadora RP w Moskwie Wacława Grzybowskiego o wyborach do Akademii Nauk ZSRR w dniach 28 i 29 stycznia 1939 r. Jan Piskurewicz s. 117-126
"Opowieść o Aleksandrze Gieysztorze", R. Jarocki, Warszawa 2001 : [recenzja] Jan Piskurewicz Stanisław Zając R. Jarocki (aut. dzieła rec.) s. 128-132
W czterdzieści i pięćdziesiąt lat później : Stanisław Michalski i Leon Śliwiński o popularyzacji nauki Jan Piskurewicz s. 145-153
"Polska Akademia Umiejętności 1872-1952", Julian Dybiec, Kraków 1993 : [recenzja] Jan Piskurewicz Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 152-153
"Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski 1871-1922", Grażyna Karolewicz, Lublin 1998 : [recenzja] Jan Piskurewicz Grażyna Karolewicz (aut. dzieła rec.) s. 157-159
"Życie Marii Curie", Susan Quinn, Warszawa 1997 : [recenzja] Jan Piskurewicz Susan Quinn (aut. dzieła rec.) s. 171-174
W stulecie Nagrody Nobla dla Marii i Piotra Curie. Konferencje i uroczystości w Paryżu Jan Piskurewicz Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 175
"Maria Skłodowska-Curie", Laurent Lemire, Warszawa 2003 : [recenzja] Jan Piskurewicz Laurent Lemire (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1934", oprac. Krystyna Kabzińska, Małgorzata H. Malewicz, Jan Piskurewicz, Jerzy Róziewicz, Warszawa 1994 : [recenzja] Leszek Zasztowt Krystyna Kabzińska (aut. dzieła rec.) Małgorzata H. Malewicz (aut. dzieła rec.) Jan Piskurewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Róziewicz (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Warszawskie środowisko historyczne w okresie II Rzeczypospolitej", Jerzy Maternicki, Rzeszów 1999 : [recenzja] Jan Piskurewicz Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Warszawskie instytucje społecznego mecenatu nauki w latach 1869-1906. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa i Kasa imienia Mianowskiego", Jan Piskurewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Rafał Janowicz Jan Piskurewicz (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Marie Curie et son laboratoire. Sciences et industrie de la radioactivité en France", Soraya Boudia, Paris 2001 : [recenzja] Jan Piskurewicz Soraya Boudia (aut. dzieła rec.) s. 196-201
"Pierre Curie, Correspondances", [oprac.] Karin Blanc, Emilie Tesinska, Jean-Pierre Adloff, Paris 2009 : [recenzja] Jan Piskurewicz Jean-Pierre Adloff (aut. dzieła rec.) Karin Blanc (aut. dzieła rec.) Emilie Tesinska (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej (1924-1939)", Andrzej M. Brzeziński, Łódź 2001 : [recenzja] Jan Piskurewicz Andrzej M. Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 202-204
Konferencja polsko-włoska Jan Piskurewicz s. 203-204
Sprawozdanie z działalności badawczej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2008 Jan Piskurewicz s. 204-220
Maria Skłodowska-Curie - obywatelka Europy i świata Adam Gałkowski Jan Piskurewicz (aut. dzieła rec.) s. 207-216
"Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej", Jan Piskurewicz, Kraków 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Jan Piskurewicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej", Joanna Sadowska, Białystok 2001 : [recenzja] Jan Piskurewicz Joanna Sadowska (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Między nauką a polityką. Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i Lidze Narodów", Jan Piskurewicz, Lublin 2007 : [recenzja] Andzrej Maciej Brzeziński Jan Piskurewicz (aut. dzieła rec.) s. 211-218
"Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny. Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869-1914)", Jarosław Cabaj, Siedlce 2007 : [recenzja] Jan Piskurewicz Jarosław Cabaj (aut. dzieła rec.) s. 216-222
"Wyraźnie zbliża się". Profesor Bogdan Suchodolski pod lupą SB (1947-1953) Jan Piskurewicz s. 217-224
"Z ziemi włoskiej do Polski : Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku", Jan Piskurewicz, Warszawa 2012 : [recenzja] Andrzej M. Brzeziński Jan Piskurewicz (aut. dzieła rec.) s. 221-228
Maria Skłodowska-Curie w Panteonie Jan Piskurewicz s. 226-227
Wieczór poświęcony pamięci Bronisława Bilińskiego Jan Piskurewicz s. 226-227
"Zagadka śmierci profesora Mariana Grzybowskiego", Marek Wroński, Warszawa 2004 : [recenzja] Jan Piskurewicz Marek Wroński (aut. dzieła rec.) s. 238-240
Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2007 Jan Piskurewicz s. 244-255
Zebranie Zakładu Historii Organizacji Nauki Jan Piskurewicz s. 250-251
Marie Curie - messager d'une nouvelle époque. Konferencja w Plateau d'Assy w 70 rocznicę śmierci Marii Skłodowskiej-Curie Jan Piskurewicz Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 255-257
"Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej", pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, Warszawa 2000 : [recenzja] Jan Piskurewicz Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 261-265
Sprawozdanie z uroczystości nadania Stacji Naukowej PAN w Rzymie imienia Józefa Feliksa Michałowskiego Jan Piskurewicz s. 275-278
Zakład Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki Jan Piskurewicz s. 343-349
O naukowych kontaktach warszawskich instytucji popierających rozwój nauki na przełomie XIX i XX wieku Jan Piskurewicz s. 371-386
Zebranie Zakładu Historii Organizacji Nauki Jan Piskurewicz s. 469
Ośrodek kopernikański w Rzymie i jego twórcy w drugiej połowie XIX wieku Jan Piskurewicz s. 523-531
O zapisie Witolda Zglenickiego na rzecz Kasy imienia Mianowskiego i dziejach jego realizacji : na marginesie artykułu Liebfeld, Alfred. Działalność inżyniera Witolda Zglenickiego w Baku w latach 1890-1904 i jego zapis testamentarny dla Kasy imienia Mianowskiego. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 2 (1977) Jan Piskurewicz Alfred Liebfeld (aut. dzieła rec.) s. 561-564
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Organizacji Nauki Halina Horodyska Jan Piskurewicz s. 724-725
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Organizacji Nauki IHNOiT PAN Jan Piskurewicz Elżbieta Sztraj s. 725-728
Zebranie Zakładu Historii Organizacji Nauki Jan Piskurewicz s. 858-859