Znaleziono 5 artykułów

Grażyna Karolewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski 1871-1922", Grażyna Karolewicz, Lublin 1998 : [recenzja] Jan Piskurewicz Grażyna Karolewicz (aut. dzieła rec.) s. 157-159
"Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym", Grażyna Karolewicz, Lublin 1996 : [recenzja] Józef Miąso Grażyna Karolewicz (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Materiały do dziejów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. T. 1, Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach pierwszych studentów z lat 1918-1925", Grażyna Karolewicz, Lublin 1978 ; "T. 2, Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów", Grażyna Karolewicz, Lublin 1989; T. III: "Działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji (relacje i dokumenty)", Jan Ziółek, Lublin 1983 : [recenzja] Stanisław Litak Grażyna Karolewicz (aut. dzieła rec.) Jan Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 180-182
Kult św. Marcina w Polsce do schyłku XVI w. Grażyna Karolewicz s. 421-445
Ksiądz Wojciech Piwowarczyk w świetle wspomnień osób świeckich Grażyna Karolewicz s. 439-452