Znaleziono 16 artykułów

Jacek Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znak a poszukiwania nowych symboli uczestnictwa w liturgii Jacek Nowak s. 11-22
Biuletyn liturgiczny Konrad Kucza-Kuczyński Janusz Mieczkowski Witold Mieszkowski Jacek Nowak Jan Rusiecki s. 81-129
Eucharystia początkiem i programem 'misji' Jacek Nowak s. 108-117
Biuletyn liturgiczny Janusz Królikowski Jan Miazek Bogusław Nadolski Jacek Nowak s. 115-128
Biuletyn liturgiczny Adam Matyszewski Jacek Nowak s. 135-164
Biuletyn liturgiczny Jacek Nowak Adam Pieńkowski s. 149-177
"Gdzie jest mój skarb? Ach, gdzie jest gniazdo moje?" : o Marii i Jarosławie Konopnickich, z dodatkiem listów poetki do męża Jacek Nowak s. 153-186
Inicjacja chrześcijańska w liturgii pogrzebu Jacek Nowak s. 189-199
Nieznane listy Marii Konopnickiej do Stefana Żeromskiego Jacek Nowak s. 195-199
"Confitemini Domino, quoniam bonus : księga pamiątkowa dedykowana śp. Księdzu profesorowi Adamowi Durakowi SDB (1949-2005), red. Jacek Nowak, Warszawa 2007 : [recenzja] Jan Decyk Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Maryja w liturgii i pobożności Kościoła", Jacek Nowak, Poznań 2009 : [recenzja] Jan Decyk Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Listy do Ignacego Wasiłowskiego", Maria Konopnicka, opracował oraz wstępem i przypisami opatrzył Jacek Nowak, opracowanie indeksu: Maria Piasecka, Warszawa 2005 : [recenzja] Irena Szypowska Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) Maria Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 231-237
"Prawo w służbie wydarzeń zbawczych : zarys prawodawstwa liturgicznego", Jacek Nowak, Poznań 2004 : [recenzja] Krzysztof Filipowicz Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Prawo w służbie wydarzeń zbawczych. Zarys prawodawstwa liturgicznego", Jacek Nowak, Poznań 2004 : [recenzja] Kazimierz Dullak Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) s. 272-276
Koncepcja natury Absolutu w metafizyce procesu Alfreda Northa Whiteheada : streszczenie pracy dyplomowej Jacek Nowak s. 275-276
"Listy do Ignacego Wasiłowskiego", Maria Konopnicka, opr., wst. i przypisami opatrzył Jacek Nowak, Warszawa 2005 : [recenzja] Jacek Nowak Izabela Zeller Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 442-443