Znaleziono 21 artykułów

Krzysztof Filipowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Krzysztof Filipowicz Jarosław A. Sobkowiak s. 7-10
Od Redakcji Krzysztof Filipowicz Jarosław Sobkowiak s. 7-13
Wertykalny wymiar niedzieli Krzysztof Filipowicz s. 7-23
Od Redakcji Krzysztof Filipowicz Jarosław A. Sobkowiak s. 11-18
Od Redakcji Krzysztof Filipowicz Jarosław A. Sobkowiak s. 11-15
Od redakcji Krzysztof Filipowicz Jarosław Sobkowiak s. 11-15
Od Redakcji Krzysztof Filipowicz Jarosław Sobkowiak s. 11-15
Od Redakcji Krzysztof Filipowicz Jarosław A. Sobkowiak s. 11-16
Misterium wcielenia w jutrzni i nieszporach adwentowej liturgii godzin Krzysztof Filipowicz s. 35-55
Od schematu do eksperymentu, czyli o możliwościach, jakie kryje w sobie Msza święta Krzysztof Filipowicz s. 121-139
Charakterystyka modlitw wstawienniczych adwentowej Liturgii Godzin Krzysztof Filipowicz s. 129-143
Paruzja w adwentowej Liturgii Godzin Krzysztof Filipowicz s. 139-164
Poszukiwania misteryjnego charakteru liturgii Krzysztof Filipowicz s. 189-205
"Teologia hymnów polskojęzycznej Liturgii Godzin : tom I : Okres Bożego Narodzenia", Sławomir Ropiak, Olsztyn 2001 : [recenzja] Krzysztof Filipowicz Sławomir Ropiak (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Moc słowa w liturgii : od tekstu pisanego do żywego słowa", Scott Hahn, Kraków 2010 : [recenzja] Krzysztof Filipowicz Scott Hahn (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Prezbiter jako sługa w świetle odnowionego po Soborze Watykańskim II Pontyfikału Rzymskiego", Paweł Cieślik, Sandomierz 2001 : [recenzja] Jan Decyk Krzysztof Filipowicz s. 231-235
"Patrząc na liturgię : krytyczna ocena jej współczesnej formy", Aidan Nichols, Poznań [b.r.] : [recenzja] Krzysztof Filipowicz Aidan Nichols (aut. dzieła rec.) s. 250-252
"Prawo w służbie wydarzeń zbawczych : zarys prawodawstwa liturgicznego", Jacek Nowak, Poznań 2004 : [recenzja] Krzysztof Filipowicz Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Liturgia i piękno : nobilis pulchritudo", Piero Marini, Pelplin 2007 : [recenzja] Krzysztof Filipowicz Piero Marini (aut. dzieła rec.) s. 288-290
Hymn dawniej i dziś, czyli o możliwościach ekspresji poetyckiego słowa w starożytnym kulcie i chrześcijańskiej liturgii Krzysztof Filipowicz s. 303-320
"Przewodnik po Mszy świętej", Jean-Denis Chalufour, Dębogóra 2012 : [recenzja] Krzysztof Filipowicz Jean-Denis Chalufour (aut. dzieła rec.) s. 313-316