Znaleziono 2 artykuły

Izabela Zeller

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Model i funkcja rodziny w późnej prozie Elizy Orzeszkowej : (rekonesans) Izabela Zeller s. 87-99
"Listy do Ignacego Wasiłowskiego", Maria Konopnicka, opr., wst. i przypisami opatrzył Jacek Nowak, Warszawa 2005 : [recenzja] Jacek Nowak Izabela Zeller Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 442-443