Znaleziono 14 artykułów

Irena Szypowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Łobodowski poeta świadomy dziejów Irena Szypowska s. 17-30
Streszczenia rozpraw doktorskich Bożena Danek-Wojnowska Jan Drzeżdżon Andrzej Goreń Henryk Kurczab Regina Lubas Piotr Obrączka Anna Opacka Jerzy Paszek Jerzy Rutkowski Irena Szypowska Danuta Zawistowska s. 39-72
Mickiewicz we współczesnej szkole (Wprowadzenie do dyskusji) Irena Szypowska s. 59-74
Nagle urodzona miłość : (J. Łobodowski w Hiszpanii) Irena Szypowska s. 69-86
Maria Danilewicz Zielińska-"konserwatorka przeszłości" Irena Szypowska s. 73-92
Postulaty w sprawie studiów dla nauczycieli polonistów Lucjan Porembski Irena Szypowska s. 137-140
Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Irena Szypowska s. 149-151
Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Oddziałów TLiAM Irena Szypowska s. 152-155
Co myśli młodzież o idei niepodległości w literaturze polskiej XX w.? Irena Szypowska s. 162-169
"Młodzieńcza korespondencja Józefa Weyssenhoffa z Konstantym Marianem Górskim. 1876-1885", Irena Szypowska, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Irena Szypowska (aut. dzieła rec.) s. 169
"Weyssenhoff", Irena Szypowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Irena Szypowska (aut. dzieła rec.) s. 170
Młodzieńcza korespondencja Józefa Weyssenhoffa z Konstantym Marianem Górskim : 1876-1885 s. 183-213
"Listy do Ignacego Wasiłowskiego", Maria Konopnicka, opracował oraz wstępem i przypisami opatrzył Jacek Nowak, opracowanie indeksu: Maria Piasecka, Warszawa 2005 : [recenzja] Irena Szypowska Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) Maria Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 231-237
Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w roku 2009 Irena Szypowska s. 281-287