Znaleziono 17 artykułów

Kazimierz Dullak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Troska biskupa Czesława Domina o wiernych świeckich w świetle dekretów powizytacyjnych parafii diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Kazimierz Dullak s. 3-26
Sprawowanie sakramentu bierzmowania Kazimierz Dullak s. 25-34
I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012) : misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji Kazimierz Dullak s. 33-47
Najwyższa władza w Kościele a organy wspomagające ją Kazimierz Dullak s. 49-58
Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w ujęciu pokodeksowego ustawodawstwa synodalnego w Polsce do 2001 roku Kazimierz Dullak s. 61-76
Ceremonie pogrzebowe w polskim ustawodawstwie synodalnym przełomu XX i XXI wieku Kazimierz Dullak s. 79-101
Chrzest dzieci rodziców żyjących bez sakramentu małżeństwa Kazimierz Dullak s. 81-92
'Praesumptio' w Kodeksie Jana Pawła II z 1983 roku Kazimierz Dullak s. 97-121
Przygotowanie i dziękczynienie : Kan. 909 KPK Kazimierz Dullak s. 121-132
Słuszność naturalna - fundamentem nierozerwalności małżeństwa Kazimierz Dullak s. 137-157
Postępowanie o dyspensę w sprawach super rato Kazimierz Dullak s. 147-177
Stół czy stoły Słowa Bożego? Kazimierz Dullak s. 241-253
"Ecclesia semper reformanda. Zjawisko synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II", Kazimierz Dullak, Szczecin 2007 : [recenzja] Wojciech Góralski Kazimierz Dullak (aut. dzieła rec.) s. 243-247
"Prawo w służbie wydarzeń zbawczych. Zarys prawodawstwa liturgicznego", Jacek Nowak, Poznań 2004 : [recenzja] Kazimierz Dullak Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) s. 272-276
"Ecclesia temper reformanda : zjawisko synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II", Kazimierz Dullak, Szczecin 2007 : [recenzja] Wiesław Wenz Kazimierz Dullak (aut. dzieła rec.) s. 272-276
"Poradnik spowiednika. Cenzury, nieregularności i przeszkody w Kodeksie Prawa Kanonicznego", Giovanni Ciccola, Kraków 2000 : [recenzja] Kazimierz Dullak Giovanni Ciccola (aut. dzieła rec.) s. 305-307
"Ecclesia semper reformanda. Zjawisko Synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II", Kazimierz Dullak, Szczecin 2007 : [recenzja] Benedykt Glinkowski Kazimierz Dullak (aut. dzieła rec.) s. 459-462