Znaleziono 27 artykułów

Marian Głosek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miecze średniowieczne z ziem polskich Marian Głosek Andrzej Nadolski s. 7-104
Dwór murowany w Bąkowej Górze Marian Głosek s. 7-125
Inwentarz kulturowy czternastowiecznych zagród w Dracy w Burgundii i w Zgierzu w Polsce środkowej : próba porównania Marian Głosek s. 121-139
Zgierz. Stanowisko 7 Marian Głosek Leszek Kajzer s. 137-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bachorza, st. 1 i 2 (GAZ 88, 88a, 89), gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-44/3-4 Marian Głosek s. 149
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie Marian Głosek K. Kantecki M. Mielczarek Andrzej Nowakowski W. Wawrzonowska W. Świętosławski s. 149-150
Bąkowa Góra, gm. Ręczno, woj. piotrkowskie Magdalena Blombergowa Marian Głosek Witold Świętosławski s. 158
Bąkowa Góra, woj. piotrkowskie. Dwór Magdalena Blomberg Marian Głosek s. 159
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Archeologia i starożytnicy", pod red. Mariana Głoska, Łódź 1997 : [recenzja] Felicja Białecka Marian Głosek (aut. dzieła rec.) s. 160-161
Kuczkowo, st. 1 i 2 (GAZ 90 i 91), gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-44/76 Marian Głosek s. 170-171
Szestno, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie Marian Głosek Mariusz Mielczarek Andrzej Nowakowski s. 176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bąkowa Góra, gm. Ręczno, woj. piotrkowskie Magdalena Blomberg Marian Głosek Witold Świętosławski s. 187-188
"Początki broni palnej w Polsce (1383-1533)", Jan Szymczak, Łódź 2004 : [recenzja] Marian Głosek Jan Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 189-191
Szestno, gm. Mrąowo, woj. olsztyńskie Magdalena Blomberg Marian Głosek W. Świętosławski s. 202
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie. Stanowiska 24, 26 Jolanta Denkowska Marian Głosek Marcin Lewandowski Andrzej Nowakowski Zdzisława Wawrzonowska Witold Świętosławski s. 205-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie. Stanowiska 1, 1b i 3 (Stębark) i rejon Wielkiego Strumienia Marian Głosek Andrzej Nadolski Andrzej Nowakowski Romuald Odoj s. 206-208
Zgierz. Stanowisko 7 Marian Głosek Leszek Kajzer Tadeusz Poklewski s. 208-209
Zgierz. Stanowisko 7 Marian Głosek Leszek Kajzer Tadeusz Poklewski s. 220-221
Bąkowa Góra, gm. Ręczno, woj. piotrkowskie Marian Głosek Witold Świętosławski s. 225
Lubiszewo, gm. Tczew, woj. gdańskie Magdalena Blombergowa Jolanta Danka Marian Głosek Andrzej Nowakowski Zdzisława Wawrzonowska s. 249-250
Siemkowice, pow. Pajęczno Marian Głosek Leszek Kajzer s. 260-261
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie. Stanowiska 1, 24, 25, 26 Marian Głosek Marcin Lewandowski Andrzej Nadolski Andrzej Nowakowski Romuald Odoj Marek Olędzki Zdzisława Wawrzonowska Bogdan Łuczak s. 265-266
Lubiszewo, woj. gdańskie Magdalena Blomberg Marian Głosek Leszek Kajzer Zdzisława Wawrzonowska Janusz Wieczorek s. 271
Raszyn, woj. warszawskie Marian Głosek Leszek Kajzer s. 294-295
Lubiszewo, woj. gdańskie Magdalena Blombergowa Jolanta Danka Marian Głosek Leszek Kajzer Zdzisława Wawrzonowska s. 309-310
"Katyń w świetle badań terenowych 1994-1995", praca zb. pod red. Mariana Głoska, Toruń 2004 ; "Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie", Andrzej Kola, Toruń 2005 : [recenzja] Mieczysław Wieliczko Marian Głosek (aut. dzieła rec.) Andrzej Kola (aut. dzieła rec.) s. 332-336
Świecino, pow. Puck. Stanowisko 1 Marian Głosek Andrzej Nowakowski s. 369