Znaleziono 52 artykuły

Andrzej Kola

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z archeologicznych badań podwodnych reliktów wczesnośredniowiecznego mostu "poznańskiego" (Rybitwy, stan. 3a) w Jeziorze Lednickim w latach 1986-1987 Andrzej Kola Gerard Wilke s. 77-97
Mędrzyce, st. 1, gm. Świecie nad Osą, woj. toruńskie, AZP 30-48/1 Ryszard Boguwolski Andrzej Kola Małgorzata Kurzyńska s. 77
Łasin, woj. toruńskie. Stanowisko 1 Ryszard Boguwolski Marian Kochanowski Andrzej Kola s. 109
Łąkorek, gm. Biskupiec, woj. toruńskie. Stanowisko 1 Kazimierz Grążawski Andrzej Kola Czesław Pietrzykowski Gerard Wilke s. 134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bobęcin, gm. Miastko, woj. słupskie Andrzej Kola Gerard Wilke s. 148
Bobęcin, gm. Miastko, woj. słupskie Andrzej Kola Wiesława Matuszewska-Kola Gerard Wilke s. 154-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bobęcin, gm. Miastko, woj. słupskie. Stanowisko Most Andrzej Kola Gerard Wilke s. 156
Bobęcin, gm. Miastko, woj. słupskie Andrzej Kola Gerard Wilke s. 158
Łąkorek, gm. Biskupiec, woj. toruńskie. Stanowisko 1 Kazimierz Grążawski Andrzej Kola Czesław Pietrzykowski Gerard Wilke s. 161-162
Kałdus, pow. Chełmno Ryszard Boguwolski Andrzej Kola Wiesława Matuszewska-Kolowa s. 167-168
Kałdus, pow. Chełmno Andrzej Kola Wiesława Matuszewska-Kola s. 171-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kałdus, pow. Chełmno Ryszard Boguwolski Andrzej Kola Wiesława Matuszewska-Kola s. 177-178
Michałowo, pow. Brodnica Ryszard Boguwolski Andrzej Kola Wiesława Matuszewska-Kola s. 186-187
Kałdus, pow. Chełmno Ryszard Boguwolski Andrzej Kola Wiesława Matuszewska-Kolowa s. 187-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mełno, pow. Grudziądz. Stanowisko I Ryszard Boguwolski Andrzej Kola s. 193-194
Mełno, pow. Grudziądz. Stanowisko 1 Ryszard Boguwolski Andrzej Kola s. 198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Osieczek, pow. Wąbrzeźno. Stanowisko 1, 3 Ryszard Boguwolski Andrzej Kola Wiesława Matuszewska-Kola s. 201-202
Świecie n. Osą, woj. toruńskie Ryszard Boguwolski Marian Kochanowski Andrzej Kola s. 202-203
Mędrzyce, pow. Grudziądz. Stanowisko 1 Ryszard Boguwolski Andrzej Kola s. 203-204
Świecie n. Osą, woj. toruńskie Ryszard Boguwolski Marian Kochanowski Andrzej Kola s. 207-208
Osieczek, pow. Wąbrzeźno. Stanowisko 1 Ryszard Boguwolski Andrzej Kola Wiesława Matuszewska-Kola s. 210-211
Radoszki, gm. Grążawy, woj. toruńskie. Stanowisko 2 Kazimierz Grążawski Andrzej Kola s. 211-212
Ryńsk, pow. Wąbrzeźno Ryszard Boguwolski Andrzej Kola s. 215-217
Słupski Młyn, pow. Grudziądz. Stanowisko 3 Ryszard Boguwolski Andrzej Kola s. 215-216
Kałdus, pow. Chełmno Andrzej Kola s. 219-220
Słupski Młyn, pow. Grudziądz. Stanowisko 3 Ryszard Boguwolski Andrzej Kola s. 225-226
Chełmno, ul. 22 Stycznia (dawna ul. Tkacka) Andrzej Kola s. 228
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ryńsk, gm. Wąbrzeźno, woj. toruńskie Andrzej Kola Wiesława Matuszewska-Kola Gerard Wilke s. 235-236
Słoszewy, gm. Bobrowo, woj. toruńskie Andrzej Kola s. 237
Plemięta, gm. Gruta, woj. toruńskie. Stanowisko 1 Ryszard Boguwolski Marian Kochanowski Andrzej Kola s. 238-239
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rogóźno - Zamek, woj. toruńskie. Stanowisko 2 Ryszard Boguwolski Marian Kochanowski Andrzej Kola s. 246
Słoszewy, gm. Bobrowo, woj. toruńskie Andrzej Kola Wiesława Matuszewska-Kolowa Gerard Wilke s. 248-249
Długi Most, pow. Brodnica Ryszard Boguwolski Andrzej Kola s. 250-251
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słoszewy, gm. Bobrowo, woj. toruńskie Andrzej Kola Zbigniew Połczyński s. 253
"Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie", Andrzej Kola, Toruń 2005 : [recenzja] Sylwia Grochowina Andrzej Kola (aut. dzieła rec.) s. 256-259
Kałdus, pow. Chełmno Andrzej Kola Wiesława Matuszewska s. 260-261
Słoszewy, pow. Brodnica Andrzej Kola Wiesława Matuszewska-Kola Gerard Wilke s. 263
Toruń Jadwiga Chudziakowa Andrzej Kola s. 264-265
  Zacytuj
 • Udostępnij
Toruń. Stare Miasto Andrzej Kola s. 266
Rogóżno - Zamek, pow. Grudziądz. Stanowisko 1 Ryszard Boguwolski Andrzej Kola s. 266
Toruń. Rynek Nowomiejski Andrzej Kola s. 269-270
  Zacytuj
 • Udostępnij
Toruń Jadwiga Chudziakowa Andrzej Kola Wiesława Kolowa s. 270-271
Radoszki, gm. Grążawy, woj. toruńskie. Stanowisko 1 Kazimierz Grążawski Andrzej Kola Marian Marciniak s. 273-274
Šabla. Okręg tołbuhiński Andrzej Kola Gerard Wilke Michaił Łazarow s. 277-279
Białystok, st. 1, 2, gm. loco, woj. białostockie Andrzej Kola s. 277-279
Wieldządz, pow. Wąbrzeźno. Stanowisko 1 Ryszard Boguwolski Andrzej Kola s. 278-279
Małe Radowiska, pow. Wąbrzeźno Ryszard Boguwolski Andrzej Kola Wiesława Matuszewska-Kola s. 283
Starogród, pow. Chełmno Andrzej Kola s. 319
Słoszewy, pow. Brodnica Marek Głazik Andrzej Kola Gerard Wilke s. 323-324
"Katyń w świetle badań terenowych 1994-1995", praca zb. pod red. Mariana Głoska, Toruń 2004 ; "Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie", Andrzej Kola, Toruń 2005 : [recenzja] Mieczysław Wieliczko Marian Głosek (aut. dzieła rec.) Andrzej Kola (aut. dzieła rec.) s. 332-336
Chełmno - ul. Dominikańska Andrzej Kola s. 351-352
Chełmno, ul. Franciszkańska Andrzej Kola s. 352