Znaleziono 21 artykułów

Romuald Odoj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje Prusów do czasów krzyżackich Romuald Odoj s. 51-66
"Die natürlichen Grundlagen urgeschichtlicher Siedlung und Landwirtschaft in Ostpreussen", Wolfgang La Baume, "Zeitschrift für Ostforschung - Länder und Völker im Östlichen Mitteleuropa" R. 6, 1957, z. 1 : [recenzja] Romuald Odoj Wolfgang La Baume (aut. dzieła rec.) s. 68-70
Bogdany, pow. Braniewo Romuald Odoj s. 149-150
Oddział Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Olsztynie w latach 1955-1970 Romuald Odoj s. 169-179
Obrady archeologów w Olsztynie Maria Mączkowska Romuald Odoj s. 180-183
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie. Stanowiska 1, 1b i 3 (Stębark) i rejon Wielkiego Strumienia Marian Głosek Andrzej Nadolski Andrzej Nowakowski Romuald Odoj s. 206-208
Bogdany, pow. Braniewo Romuald Odoj Stanisław Tomaszewski Roma Łomnicka s. 235-236
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie. Stanowiska 1, 24, 25, 26 Marian Głosek Marcin Lewandowski Andrzej Nadolski Andrzej Nowakowski Romuald Odoj Marek Olędzki Zdzisława Wawrzonowska Bogdan Łuczak s. 265-266
"Elementy kultury dawnych Prusów w kulturze ludowej Warmii i Mazur", Józef Gajek, "Prace i Materiały Etnograficzne" T. XIX, Olsztyn 1960 : [recenzja] Romuald Odoj Józef Gajek (aut. dzieła rec.) s. 280-285
Sprawozdzanie z prac wykopaliskowych Romuald Odoj s. 287-291
"Die Urgeschichte des Kreises Angerburg", Rudolf Grenz, Rotenburg 1961 : [recenzja] Romuald Odoj Rudolf Grenz (aut. dzieła rec.) s. 405-406
Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza : (obrona pracy doktorskiej Łucji Okuliczowej z Warszawy) s. 463-467
Plemiona grupy nidzickiej kultury grobów jamowych : (obrona pracy doktorskiej Jerzego Okulicza z Warszawy) s. 468-471
Kontakty bałto-słowiańskie we wczesnym średniowieczu Romuald Odoj s. 499-504
Obrona pracy doktorskiej Jana Dąbrowskiego z Warszawy s. 565-568
"Iura Prutenorum", wyd. i przetł. Józef Matuszewski, Toruń 1963 : [recenzja] Romuald Odoj Józef Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 640-641
Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na grodzisku Bogdany koło Fromborka prowadzonych w 1970 r. Romuald Odoj s. 659-666
Podwodne badania archeologiczne w Rybnie, pow. Mrągowo Romuald Odoj s. 712-722
Kaplica na Polach Grunwaldu Romuald Odoj s. 737-752
Prace wykopaliskowe na cmentarzysku z okresu rzymskiego w Szczepkowie-Zalesiu, pow. Nidzica, w r. 1962 Romuald Odoj s. 824-827
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku zwanym "Okrągła Góra" w Pasymiu-Ostrowie, pow. Szczytno, w roku 1962 Romuald Odoj s. 827-830