Znaleziono 12 artykułów

Marek Olędzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kostkowice, st. 1 "Krucza Skała", gm. Kroczyce, woj. częstochowskie, AZP 91-53/- Krzysztof Cyrek Maria Cyrek Paweł Marosik Bogusław Maryniak Marek Olędzki s. 5
Grób podwójny z cmentarzyska Piaski, gm. Kleszczów, woj. piotrkowskie, a niektóre zagadnienia obrządku pogrzebowego kultury przeworskiej Marek Olędzki s. 23-47
Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Kucowie, gm. Kleszczów, woj. Piotrków Tryb. (stan. 7) Marek Olędzki s. 1, 33-125
Kurza, gm. Blizanów, woj. kaliskie. Stanowisko 2 Marek Olędzki Grzegorz Teske s. 87-88
Inkrustowane miecze rzymskie z Barbaricum i obszarów przylimesowych Imperium Romanum : wybrane zagadnienia Tadeusz J. Horbacz Marek Olędzki s. 91-129
Ceków Kolonia, woj. kaliskie. Stanowisko 12 Marek Olędzki Grzegorz Teske s. 92
Lepsze, st. 20, gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-44/90 Marek Olędzki s. 171
Gostynin, woj. płockie Marek Olędzki s. 228-230
Rajsko, gm. Opatówek, woj. kaliskie Tadeusz J. Horbacz Leszek Kajzer Marek Olędzki s. 235-236
O wojnach markomańskich Marka Olędzkiego Mateusz Raszyński Marek Olędzki (aut. dzieła rec.) s. 258-264
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie. Stanowiska 1, 24, 25, 26 Marian Głosek Marcin Lewandowski Andrzej Nadolski Andrzej Nowakowski Romuald Odoj Marek Olędzki Zdzisława Wawrzonowska Bogdan Łuczak s. 265-266
Kuców, gm. Kleszczów, woj. piotrkowskie. Stanowisko 7 Marek Olędzki s. 305