Znaleziono 14 artykułów

Jan Szymczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Les coûts de la construction des murailles en Pologne jusq'au XVIe siècle Jan Szymczak s. 3-14
Relieving a besieged city in Medieval Poland Jan Szymczak Zuzanna Poklewska-Parra (tłum.) s. 37-43
Żywność na miejskich wozach wojennych w późnym średniowieczu i na początku epoki nowożytnej Jan Szymczak s. 59-74
Pojedynki rycerskie, czyli rzecz o sądzie bożym w Polsce Jagiellonów Jan Szymczak s. 157-166
Początki broni palnej w Łowiczu Jan Szymczak s. 161-170
„Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV-XVI w.", Urszula Sowina, Warszawa -Sieradz 1991 : [recenzja] Jan Szymczak Urszula Sowina (aut. dzieła rec.) s. 163-167
"Grody w Polsce środkowej i zachodniej w okresie rozbicia dzielnicowego", Jan Szymczak, Łódź 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jan Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 172
"Początki broni palnej w Polsce (1383-1533)", Jan Szymczak, Łódź 2004 : [recenzja] Marian Głosek Jan Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 189-191
Życiorys naukowy profesora Stanisława M. Zajączkowskiego Jan Szymczak s. 218-224
Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 4 czerwca 2012 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Stanisława M. Zajączkowskiego Jan Szymczak s. 225-229
Życiorys naukowy profesora Wojciecha Szczygielskiego Jan Szymczak s. 271-272
Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 22 maja 2011 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Wojciecha Szczygielskiego Jan Szymczak s. 273-276
Epigrafika w służbie genealogii : o początkach Wspinków z Będkowa Jan Szymczak s. 303-313
„Początki broni palnej w Polsce (1383–1533)”, Jan Szymczak, Łódź 2004 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Jan Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 580-581